/

/

vlaamse steunmaatregelen voor toerisme, land- en tuinbouwsector

Tax & Legal
09 april 2020

Vlaamse steunmaatregelen voor toerisme, land- en tuinbouwsector

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, riep de Vlaamse overheid al verschillende tijdelijke maatregelen in het leven. Ook specifieke sectoren, zoals het toerisme en de land- en tuinbouwsector, worden getroffen door het coronavirus. Voor hen bestaan specifieke coronamaatregelen om bijvoorbeeld de sierteelt te ondersteunen of het tekort aan personeel op te vangen. Het continu monitoren van de markt is noodzakelijk om tijdig Europese crisisinstrumenten voor land- en tuinbouwproducten te activeren en erger te voorkomen.

Vlaamse coronamaatregelen voor toerisme, land- en tuinbouwsector

Coronamaatregelen voor land- en tuinbouwbedrijven

Verzamelaanvraag en perceelregistratie

Om tegemoet te komen aan de opgelopen schade bij land- en tuinbouwbedrijven, voorziet de Vlaamse overheid in het uitstellen van de deadline van de verzamelaanvraag en perceelregistratie. De nieuwe deadline is 15 mei 2020.

Hinderpremie en eenmalige compensatiepremie

Land- en tuinbouwbedrijven die hun verkoops- of winkelpunt moeten sluiten, kunnen een beroep doen op de coronahinderpremie of op de eenmalige compensatiepremie van 3000 euro voor ondernemers die meer dan 60 procent omzetverlies kennen.

Versnelde uitbetaling van VLIF-dossiers

Vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt voorzien in een versnelde uitbetaling van de VLIF-dossiers (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) in de sierteelt en worden ook de mogelijkheden voor andere sectoren onderzocht.

Opvangen van het personeelstekort

Om het mogelijk personeelstekort op te vangen, laat de federale overheid voor 2020 een verdubbeling van de dagen seizoensarbeid toe. Daarnaast wordt ook onderzocht om de tijdelijke werkloosheid in een sector te combineren met een tijdelijke tewerkstelling in een andere sector, zoals de land- en tuinbouwsector.

Waarborgregeling

Bedrijven die kampen met financiële problemen, kunnen rekenen op een waarborgregeling van maximaal 80 procent met een looptijd van de kredieten van 7 jaar en een waarborggeldigheid van 3 jaar. Enkel bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider komen in aanmerking.

Noodfonds voor niet-verkochte bloemen en planten

Er wordt een noodfonds voorzien van waaruit handelaars een afzonderlijke vergoeding kunnen krijgen voor de gemaakte kosten van bloemen en planten die ze niet kunnen verkopen.

De volgende dagen en weken zullen de verdere details hierover uitgewerkt worden.

Coronamaatregelen voor de toeristische sector

Voor de toeristische sector wordt een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. De focus ligt in eerste instantie op kleine en sociale projecten en organisaties. Daarnaast werd beslist om de pachtgelden van de jeugdherbergen van Toerisme Vlaanderen voor dit jaar kwijt te schelden.

Vakantiehuizen, campings, B&B’s, hostels, jeugdverblijven, etc… die hun restaurant, ontbijtruimte, bar of andere recreatieve ruimte verplichte moeten sluiten, kunnen eveneens een beroep doen op de coronahinderpremie. De logiesuitbatingen die niet verplicht moesten sluiten, kunnen dan weer een beroep doen op de eenmalige compensatiepremie.

Hebt u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.