/

/

vervroegde terugbetaling btw-tegoed

Tax
30 maart 2020

door Dries Torreele en Bert Vandorpe

Vervroegde terugbetaling btw-tegoed

Om de financiële impact van de coronacrisis op ondernemingen wat te verzachten, staat de fiscale administratie een versnelde teruggave toe van het btw-krediet op de rekening courant (op datum 31/03/2020). De terugbetaling zal dan gebeuren tegen 30 april in plaats van 29 mei of 30 juni.

Vervroegde terugbetaling btw-tegoed

Voor wie

De vervroegde teruggave geldt enkel voor:

  • maandaangevers die hun btw-aangifte voor de maand februari hebben ingediend tegen 3 april 2020, en;
  • het vakje ‘aanvraag terugbetaling’ hebben aangekruist in de btw-aangifte.

Wie de aangifte al heeft ingediend, kan een verbeterende aangifte indienen tot en met 3 april 2020.

Bijkomende voorwaarden

Het tegoed wordt enkel terugbetaald als:

  • het om een minimumbedrag van 245 euro gaat;
  • alle btw-aangiften van het lopende kalenderjaar ingediend zijn;
  • de administratie over het correcte rekeningnummer beschikt;
  • er geen verzet bestaat tegen deze terugbetaling (zoals bijvoorbeeld een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

Vragen over de vervroegde terugbetaling? Neem contact op met een van onze specialisten via corona@vdl.be.