/

/

eenmalige coronapremie voor ondernemingen in het brussels gewest

Tax
30 maart 2020

door Febe Louage en Stephanie Vanmarcke

Eenmalige coronapremie voor ondernemingen in het Brussels gewest

In het kader van de huidige coronacrisis heeft het Brussels Gewest een budget van 150 miljoen euro vrijgemaakt om ondernemingen in moeilijkheden bij te staan.

Eenmalige coronapremie voor ondernemingen in het Brussels gewest

Het budget zal onder andere aangewend worden om ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de coronamaatregelen een financieel duwtje in de rug te geven. Zij kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van 4.000 euro. De premie is er voor handelszaken, winkels en inrichtingen die verplicht moesten sluiten, niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben en actief zijn in een bepaalde sector. De premie kan worden aangevraagd per actieve vestigingseenheid in het Brussels Gewest met een maximum van 5 vestigingseenheden.

De aanvraag moet vóór 18 mei 2020 worden ingediend via het daarvoor voorziene formulier. Dit formulier zal op 7 april online komen. Rekening houdende met het beperkte budget en het feit dat de premies worden toegekend volgens het first-in-first-out principe, zal het erop aankomen om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. In dit kader raden we aan om de verplicht bijlagen alvast te verzamelen en op te vragen, zodat de aanvraag kan worden ingediend van zodra het formulier gepubliceerd is. 

  • RIB-attest van de onderneming – dit is een bankattest waarop de naam van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens en het rekeningnummer van het bedrijf vermeld staan. Het RIB-attest dient bij de bank te worden opgevraagd. In veel gevallen kan dit online.
  • Een foto van de bankaart gekoppeld aan de zichtrekening van het bedrijf
  • Laatste btw-aangifte 
  • Dubbelzijdige foto van de identiteitskaart van de aanvrager

Wilt u weten of u aanspraak kan maken op de eenmalige premie in het Brussels Gewest, neem dan contact op met onze specialisten via corona@vdl.be.