/

/

beschikt u al over een zorgvolmacht voor de toekomst?

Sociaaljuridisch
09 juni 2021

door Anneleen Wydooghe en Els Van Eenhooge

Beschikt u al over een zorgvolmacht voor de toekomst?

Als ondernemer hoorde u ongetwijfeld wel eens de term ‘zorgvolmacht’ vallen. Toch zijn slechts weinig ondernemers zich bewust van het belang van zo’n zorgvolmacht. En dat is jammer. Weet u bijvoorbeeld al wat er met uw bedrijf gebeurt wanneer u het zelf niet meer kunt runnen? Wie neemt in zo’n geval de beslissingen of voert de belangrijke taken uit? Met een zorgvolmacht op zak kunt u gerust zijn. Maar wat houdt dat precies in?

Beschikt u al over een zorgvolmacht voor de toekomst?

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is een volmacht waarbij een lastgever (in dit geval de ondernemer, of uzelf) een lasthebber (uw partner, kinderen of een derde) aanstelt om, op het moment waarop deze zelf niet langer wilsbekwaam is, de handelingen in verband met het vermogen over te nemen. Zonder zorgvolmacht zal de rechtbank zelf een bewindvoerder aanstellen om het beheer over het vermogen waar te nemen. De kans is echter groot dat u deze bewindvoerder liever zelf aanstelt. Dat kan via de zorgvolmacht. Hierbij kunt u namelijk zelf kiezen wie het beheer over uw vermogen zal uitoefenen op het moment dat u wilsonbekwaam wordt en dat zonder enige rechterlijke tussenkomst.

De voordelen van de zorgvolmacht

Een van de belangrijkste voordelen van de zorgvolmacht is dat u zelf een of meerdere lasthebbers kan kiezen. Meestal worden ook meteen opvolgende lasthebbers aangeduid om de onbekwaamheid van de eerste lasthebber over te nemen indien nodig. De partner kan bijvoorbeeld als eerste lasthebber worden aangesteld, gevolgd door de kinderen.

Daarnaast kunt u ook de bevoegdheden en de bijhorende omvang vastleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de lasthebber een onroerend goed mag verkopen, maar dat de opbrengst ervan in een ander onroerend goed moet worden belegd. Verder kunt u bepalen onder welke modaliteiten er geschonken mag worden en kunt u de bevoegdheden over meerdere lasthebbers verdelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor uw privévermogen uw partner als lasthebber aan te duiden, terwijl u voor uw zakelijk vermogen uw zakenpartner kiest.

Een zorgvolmacht opmaken

De zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgemaakt op het moment dat de lastgever nog wilsbekwaam is. Dit kan via een onderhandse akte of in een notariële akte. De notariële akte krijgt in dit geval de voorkeur, omdat dit meer waarborgen biedt naar de uitwerking ervan en omdat de bevoegdheden ruimer kunnen worden vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de zorgvolmacht kan worden toegepast, is het belangrijk dat hij wordt geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingen. 

Hebt u vragen over de zorgvolmacht of wilt u zelf een zorgvolmacht opmaken? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Els Van Eenhooge

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.