/

/

dit zijn de 9 fiscale maatregelen van het vlaamse regeerakkoord

Tax & Legal
01 oktober 2019

door Dries Torreele

Dit zijn de 9 fiscale maatregelen van het Vlaamse regeerakkoord

Op 30 september 2019, ruim vier maanden na de verkiezingen, zijn drie Vlaamse partijen erin geslaagd om een akkoord te vormen. Traditiegetrouw gaat zo’n nieuw akkoord ook altijd gepaard met de nodige fiscale aanpassingen. 

Dit zijn de 9 fiscale maatregelen van het Vlaamse regeerakkoord

Deze 9 fiscale maatregelen vonden we alvast terug:

  • Mensen die een bescheiden inkomen hebben, zullen genieten van een Vlaamse jobbonus. Die zorgt ervoor dat ze netto meer zullen verdienen. 

  • Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de woonbonus. Die bedraagt vandaag voor de eerste 10 jaar (1.520 euro + 760 euro) x 40% = 912 euro netto per persoon, zonder rekening te houden met een eventuele verhoging voor kinderlast. Daartegenover staat dat de registratierechten voor de aankoop van de enige eigen woning in Vlaanderen dalen van 7 % tot 6 % (en van 6 % naar 5 % bij een ingrijpende energetische renovatie).

  • De Vlaamse verkeersfiscaliteit (i.e. de belasting op inverkeerstelling (BIV) of verkeersbelasting) zal vanaf 2021 rekening houden met de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) voor voertuigen. Vervuilende wagens (lees: meer CO2-uitstoot conform de nieuwe test) gaan dus zwaarder belast worden.

  • Het bedrag van de dienstencheques blijft 9 euro per uur. De fiscale aftrek zal verlaagd worden van 30% tot 20%.

  • Voor niet-geregistreerde schenkingen (zoals bij een Nederlandse notaris of via bankgift) zal de zogeheten verdachte periode verlengd worden van 3 jaar tot 4 jaar.

  • Voortaan zal u ook uw beste vrienden kunnen aanwijzen om een deel van uw erfenis te schenken. De zogenaamde vriendenerfenis zorgt ervoor dat hun deel van de erfenis aan een voordeliger tarief onderworpen zal worden dan de huidige hogere tarieven in de zijlijn. 

  • Het systeem van duolegaten (een organisatie met een goed doel dat een legaat krijgt uit een testament op voorwaarde dat deze de successierechten betaalt) zal worden aangepast. De focus zal voortaan meer gelegd worden op het altruïstische element van het legaat. Het wordt afwachten hoe de wetgever dit concreet zal invullen.

  • Het gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing wordt vanaf aanslagjaar 2020 beperkt tot het gedeelte materieel en outillage.

  • Investeringen in nieuw materieel en outillage blijven vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Hebt u ondertussen concrete vragen over dit nieuwe regeerakkoord? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.