/

/

afzonderlijke heffing 5,10% afgeschaft?

Tax & Legal
21 maart 2019

door Dries Torreele en Julie Vantomme

Afzonderlijke heffing 5,10% afgeschaft?

De Kamer heeft op 4 april een wetsvoorstel aangenomen tot afschaffing van de 5,10% afzonderlijke heffing indien te weinig bezoldiging wordt toegekend aan de bedrijfsleider.

Afzonderlijke heffing 5,10% afgeschaft?

Artikel 219 quinquies WIB’92 voorziet in deze afzonderlijke aanslag vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018) als een vennootschap niet aan ten minste één van haar bedrijfsleiders een bezoldiging heeft toegekend die ten minste gelijk is aan ofwel 45.000 euro ofwel het belastbare resultaat als dit kleiner is. De heffingsgrondslag is dan gelijk aan het verschil tussen de minimumbezoldiging en de effectief toegekende bezoldiging.

Reeds op 31 januari werd een wetsvoorstel ingediend om deze heffing af te schaffen. Dit wetsvoorstel werd uiteindelijk behandeld in de Commissie Financiën en Begroting en aangenomen op 19 maart.

Dit wetsvoorstel werd op 4 april gestemd door de voltallige Kamer en zal gepubliceerd worden in het Staatsblad. 

Wenst u meer informatie omtrent dit onderwerp, neem dan zeker contact op met contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.