/

/

werkt u in nederland? let op voor de gewijzigde loonheffingskorting sinds 1 januari 2019!

International
31 januari 2019

Werkt u in Nederland? Let op voor de gewijzigde loonheffingskorting sinds 1 januari 2019!

Wie in België woont, maar in Nederland werkt, is in principe belastbaar in Nederland en daar onderworpen aan de loonbelasting. Tot en met 31 december 2018 had iedereen die onderworpen was aan de Nederlandse loonbelasting, recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting in Nederland. Op 1 januari 2019 werden de spelregels echter gewijzigd voor de buitenlandse belastingplichtigen.

Werkt u in Nederland? Let op voor de gewijzigde loonheffingskorting sinds 1 januari 2019!

De inkomstenbelasting, alsook de premie voor de Nederlandse volksverzekering, wordt in Nederland via één gezamenlijke heffing ingehouden op het brutoloon. Om een deel van het inkomen buiten de heffing te houden wordt in Nederland een loonheffingskorting toegepast. Deze korting is een combinatie van een vermindering voor belastingheffing en een vermindering voor premieheffing. Of een buitenlandse belastingplichtige in aanmerking komt voor deze verminderingen hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie en of de gestelde voorwaarden voldaan zijn.

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor 6 heffingskortingen waarmee de werkgever in principe rekening houdt bij het bepalen van de loonbelasting en/of de premie volksverzekering. Elke werknemer die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel verzekerd is, heeft op vandaag nog steeds recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Wat het belastingdeel van deze heffingskortingen betreft, vallen niet-inwoners van Nederland daarentegen uit de boot. Enkel werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog recht op het belastingdeel van de arbeidskorting bij de bepaling van hun maandelijks nettoloon. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen, wordt enkel nog via de aangifte inkomstenbelasting in Nederland verrekend.

Sinds 1 januari 2019 wordt in Nederland dus een onderscheid gemaakt tussen werknemers die:

  • Fiscaal inwoner zijn van Nederland; 
  • Fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden; 
  • Fiscaal inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande categorieën valt.


Voor elk van bovenstaande categorieën werd een loonbelastingtabel ingevoerd. Enkel de fiscale inwoners van Nederland zullen nog onmiddellijk recht hebben op alle heffingskortingen. Inwoners van België die nog onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, maar werkzaam zijn in Nederland, zullen bij de berekening van de verschuldigde loonheffing enkel nog het recht openen op het belastingdeel van de arbeidskorting. Indien zij onderworpen zijn aan de Nederlandse sociale zekerheid, zullen zij ook nog recht hebben op de vermindering voor premieheffing. De overige heffingskortingen worden pas verrekend bij het indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting in Nederland.

Omdat de werkgever de correcte loonbelastingtabel zou kunnen toepassen, moet de Belgische grensarbeider zijn woonplaats ter kennis geven. Deze moet mee vermeld worden in de aangifte loonheffing. Ontbreekt dit adres, dan moet het anoniementarief worden toegepast en zal het belastingdeel van de arbeidskorting niet mee in rekening mogen worden genomen.

Deze nieuwe regelgeving zal ervoor zorgen dat het maandelijks nettoloon van de Belgische grensarbeiders zal dalen en zij pas bij het indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting zullen kunnen genieten van de loonheffingskorting (met uitzondering van de arbeidskorting).

Wenst u hierover meer informatie aarzel niet ons te contacteren op contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.