/

/

voor het oog van de camera: dit moet u weten over de nieuwe camerawet

GDPR & Cybersecurity
20 november 2018

door Evelien Callewaert en Nico Callewaert

Voor het oog van de camera: dit moet u weten over de nieuwe Camerawet

Met alle drukte rond de General Data Protection (of GDPR) zouden we haast vergeten dat op 25 mei 2018 ook de nieuwe Camerawet in werking is getreden. De wet wijzigt niet alleen de regels rond drones en dashcams, maar brengt ook wijzigingen mee voor het plaatsen van bewakingscamera’s. Wie zich in het verleden al in regel stelde met de Camerawet, is vandaag niet automatisch in orde. Maar wat moet u nu precies weten?

Voor het oog van de camera: dit moet u weten over de nieuwe Camerawet

Ik heb een bewakingscamera in mijn onderneming, wat nu?

Bewakingscamera’s in ondernemingen mogen enkel op besloten plaatsen geïnstalleerd worden. Dat betekent dat er een duidelijke visuele afscheiding moet zijn. De gekozen plaats kan al dan niet voor het publiek toegankelijk zijn. Zo mag u uw bewakingscamera bijvoorbeeld richten op de ingang van uw kantoorgebouw, uw private parking of aan het onthaal. Maar ook niet-publieke plaatsen zoals werkplaatsen waar enkel medewerkers aanwezig zijn, worden toegestaan. Niet-besloten plaatsen zoals de openbare weg mogen dan weer niet gefilmd worden.

Bij het installeren van uw bewakingscamera moet u altijd een pictogram aanbrengen, de camera melden bij de politie én een register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden.

(Nieuw) pictogram

Net zoals bij de vorige wetgeving bent u als ondernemer verplicht om een pictogram aan te brengen dat duidelijk maakt dat er gefilmd wordt. Dit geldt ook wanneer de camera duidelijk zichtbaar is. Het pictogram plaatst u aan de ingang van de gefilmde plaats (met de correcte afmetingen én een duidelijke zichtbaarheid). Het is dan ook verboden om iemand heimelijk te filmen.

Het pictogram moet voldoen aan de vereisten die bij Koninklijk Besluit werden vastgelegd. U kunt dus niet zomaar zelf een bordje ophangen. Het pictogram vereist een aantal vermeldingen over uw onderneming, contactgegevens van uw DPO en een mogelijke website. Ondernemingen hebben nog tijd tot 11 december 2018 om het juiste pictogram aan te brengen.

Meldplicht bij de politie

Voor de nieuwe wetgeving moest u uw bewakingscamera aangeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Levenssfeer (of CBPL). Sinds 25 mei 2018 doet u uw aangifte rechtstreeks bij de politie via de website www.aangiftecamera.be. Wie de bewakingscamera in het verleden al eens aangaf bij de CPBL, moet dit opnieuw doen bij de politie en dit vóór 25 mei 2020.

Vanaf nu bent u bovendien verplicht om elke wijziging aan uw camera door te geven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe locatie of het vervangen van uw camera. Daarnaast moet uw aangifte elk jaar opnieuw gevalideerd worden. Doet u dit niet, dan kan uw aangifte uit de databank geschrapt worden en riskeert u sancties.

Register van beeldverwerkingsactiviteiten

Met de komst van de GDPR moet bijna elke onderneming vanaf nu een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. En dat geldt ook voor camerabewaking. Wie bewakingscamera’s ophangt in het bedrijf, moet hiervoor een register van beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden. Dat lijkt sterk op het algemene register, maar wordt aangevuld met informatie over het type camera, een technische beschrijving, de locatie, enz. U kunt dit register toevoegen aan het algemene register of een nieuwe register opmaken.

Ik heb een bewakingscamera aan mijn privéwoning, wat nu?

Wie een bewakingscamera aan de buitenkant van de privéwoning installeert, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Plaatst u de camera enkel binnen de woning, dan gelden deze regels niet. Toch mag u nooit iemand ongewenst filmen. Wie bijvoorbeeld een beroep doet op poetshulp, moet hiervoor altijd zijn of haar expliciete toestemming hebben.

Wie mag de beelden bekijken?

De beelden mogen enkel door de verantwoordelijke van de bewakingscamera worden bekeken. Hij of zij moet er dan ook voor zorgen dat de beelden voldoende beveiligd zijn. Onbevoegden mogen namelijk geen toegang hebben. Uiteraard kunnen de beelden zowel op eigen initiatief als op verzoek aan de politie worden overgedragen. Daarnaast heeft elke persoon die gefilmd wordt het recht om de persoonlijke camerabeelden te zien. De gefilmde persoon moet dan wel genoeg gedetailleerde aanwijzingen geven om de betrokken beelden te kunnen lokaliseren.

Hebt u vragen over de nieuwe wetgeving of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze specialisten via cyber@vdl.be.

Deel dit artikel

Evelien Callewaert

Senior Advisor Legal evelien.callewaert@vdl.be

Nico Callewaert

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.