/

/

scholingsbeding: loondrempel afgeschaft voor opleidingen tot knelpuntberoep

HR Oplossingen
08 november 2018

door Anneleen Wydooghe en Lieven Goossens

Scholingsbeding: loondrempel afgeschaft voor opleidingen tot knelpuntberoep

Vanaf 10 november 2018 wordt de minimumloondrempel voor opleidingen voor knelpuntberoepen afgeschaft. Deze beslissing is het gevolg van de zogenaamde flexibiliteitsdeal voor de arbeidsmarkt. In dit kader deblokkeerde de regering een aantal wetsvoorstellen, waaronder ook het scholingsbeding.

Scholingsbeding: loondrempel afgeschaft voor opleidingen tot knelpuntberoep

Scholingsbeding: wat is het?

Het scholingsbeding bepaalt dat een werknemer binnen zijn of haar arbeidsovereenkomst een opleiding mag volgen op kosten van de werkgever. Mocht hij een einde maken aan de arbeidsovereenkomst, dan moet hij wel een deel van de kosten terugbetalen aan de werkgever. Om een geldig scholingsbeding af te sluiten, moesten werknemers een jaarloon van minstens 34.180 euro (geïndexeerd bedrag 2018) verdienen.

Wat verandert er aan het scholingsbeding?

De drempel van 34.180 euro valt vanaf 10 november 2018 weg voor opleidingen voor een knelpuntberoep. Dit betekent dus dat werknemers die minder dan 34.180 euro per jaar verdienen, vanaf dan ook een geldig scholingsbeding kunnen afsluiten met hun werkgever.

Op deze manier verkrijgen werkgevers meer garantie dat hun investering in een vorming kan garanderen. De wetgever probeert werkgevers op die manier bovendien aan te moedigen om opleidingen voor een knelpuntberoep aan te bieden aan hun werknemers.

De lijst van knelpuntberoepen wordt in Vlaanderen jaarlijks opgemaakt door de VDAB, in Wallonië door Le Forem en in Brussel door Actiris. Daarnaast kan ook de Nationale Arbeidsraad (NAR) vanaf nu een lijst van knelpuntberoepen opmaken die afwijkt van de gewestelijke lijsten.

Voorwaarden voor het scholingsbeding

Een werkgever mag echter niet uit het oog verliezen dat er ook nog andere voorwaarden zijn om een geldig scholingsbeding af te sluiten. Zo kunnen enkel werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur een scholingsbeding afsluiten. Daarnaast moet het scholingsbeding schriftelijk worden opgesteld ten laatste op het moment waarop de opleiding van start gaat. Ten slotte moeten ook een aantal verplichte bepalingen worden opgenomen in het scholingsbeding.

Wilt u meer weten over het scholingsbeding? Contacteer dan een van onze specialisten via contact@vdl.be.