/

/

definitieve regeling wijninckx-bijdrage vanaf 2019

Risk Management
06 november 2018

door Willem De Bock en Nico Callewaert

Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage vanaf 2019

Bedrijven die voor hun werknemers of zelfstandigen een hoog aanvullend pensioen opbouwen, betalen sinds 2012 een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage. Die bijdrage wordt ook wel de Wijninckx-bijdrage genoemd. Vanaf 2019 gaat deze regeling definitief van kracht.

Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage vanaf 2019

Wat is de Wijninckx-bijdrage?

De bijzondere sociale zekerheidsbijdrage of Wijninckx-bijdrage is een bijdrage die verschuldigd is op het deel van de stortingen dat op jaarbasis 30.000 euro (geïndexeerd) overschrijdt. De bijdrage bedroeg aanvankelijk 1,5 procent maar werd later verhoogd naar 3 procent. Daar komt vanaf 2019 verandering in.

Overgangsregeling tot eind 2018

Al van bij de aanvang in 2012 was het de bedoeling om bij de opbouw van een hoger aanvullend pensioen een extra bijdrage te vragen. Omdat de controle en de berekening hiervan niet vanzelfsprekend was, werd in een overgangsregeling voorzien. Voor bijdragejaar 2018, stortingen 2017, is bijgevolg een Wijninckx-bijdrage van 3 procent verschuldigd op het stuk van de bijdragen dat voor dat jaar de drempel van 32.472,96 euro overschrijdt.

Nieuwe regeling vanaf 2019

De nieuwe regeling kijkt niet langer naar de jaarlijkse stortingen maar naar de aangroei van de gespaarde reserves. Wanneer het wettelijk pensioen in combinatie met het aanvullend pensioen hoger is dan het maximale ambtenarenpensioen, dan zal op de stijging van de reserves een Wijninckx-bijdrage verschuldigd zijn. Deze drempel heet de pensioendoelstelling en bedraagt momenteel 78.453,60 euro.

Voor- en nadelen van de nieuwe Wijninckx-bijdrage

De nieuwe regeling heeft als voordeel dat er niet noodzakelijk sprake is van een Wijninckx-bijdrage bij stortingen boven de 30.000 euro. Het is dus best mogelijk om een bijdrage van 50.000 euro te doen zonder de pensioendoelstelling te overschrijden. Anderzijds zal de nieuwe regeling nadelig zijn voor zelfstandigen en werknemers die een hoge wedde hebben en die met de stortingen uit het verleden de pensioendoelstelling overschrijden.

Vanaf bijdragejaar 2019 (met stortingen verricht in 2018) zal de Wijninckx-bijdrage dus ingrijpend veranderen. De exacte berekening is echter nog onduidelijk. Op basis van wat voorligt kan wel al een inschatting worden gemaakt. In oktober 2019 zullen de werkgevers en bedrijven voor het eerst een betalingsuitnodiging ontvangen op basis van de vernieuwde regeling.

Wilt u meer weten over de vernieuwde Wijninckx-bijdrage? Contacteer dan een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Business Manager Risk Management willem.debock@vdl.be

Nico Callewaert

Director Special Services nico.callewaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.