/

/

gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-europeanen in belgië

HR Oplossingen
09 augustus 2018

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen in België

Bijna vijf jaar na de implementatiedeadline van 25 december 2013 zijn de Belgische autoriteiten eindelijk aanbeland bij de afrondingsfase van de wetgeving over de gecombineerde vergunning. Die bepaalt dat niet-EU-burgers slechts één enkele aanvraagprocedure moeten volgen om in België te kunnen leven en werken. Hoewel de wetgeving pas vanaf oktober 2018 van kracht gaat, zijn er toch een aantal belangrijke aandachtspunten voor werkgevers.

Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen in België

Huidige situatie: tweeledige aanvraagprocedure

Vandaag moet een werkgever eerst over een arbeidsvergunning (en vaak ook over een tewerkstellingsvergunning) beschikken om een niet-EU-burger in België tewerk te stellen. Zodra deze procedure is afgerond en de werknemer een arbeidsvergunning heeft, moet de werknemer zelf een tweede procedure opstarten om een visa (voor een werknemer is dit een visa D) te bekomen. Enkel wanneer beide documenten (arbeidsvergunning en visa) worden verstrekt, krijgt de werknemer de toestemming om België te betreden en de arbeidsactiviteiten te starten. Zodra de werknemer in België is aangekomen, moet hij nog een Belgische verblijfsvergunning aanvragen in de gemeente waar hij verblijft.

Deze procedures kunnen tien tot twaalf weken duren en zijn ingewikkeld. Er moet namelijk aan elke specifieke procedure voldaan worden om een niet-EU-burger tewerk te stellen. Het doel van de nieuwe wetgeving is bijgevolg het vereenvoudigen van de procedure. Op die manier moeten aanvragers slecht een keer een arbeids- en verblijfsvergunning aanvragen.

Toekomstige aanvraagprocedure: gecombineerde vergunning of single permit

Vanaf oktober 2018 zal een nieuwe aanvraagprocedure worden ingevoerd voor niet-EU-burgers die in België willen leven en werken gedurende meer dan 90 dagen. Voor wie voor een kortere tijd in ons land wil werken en leven, blijft de huidige tweeledige aanvraagprocedure van toepassing.

De aanvraag voor de gecombineerde vergunning of single permit moet worden ingediend bij de Regionale Migratieautoriteiten. Zij zullen binnen de vijftien dagen na indiening van de aanvraag nagaan of de aanvraag volledig en/of ontvankelijk is. Binnen vier maanden na de beslissing van de Migratieautoriteiten zal de aanvraag worden onderzocht door de Regionale Migratieautoriteiten (met betrekking tot de toestemming om in België te werken) en de Federale Overheidsdienst Vreemdelingenzaken (met betrekking tot de toestemming om in België te verblijven).

Beide autoriteiten nemen een afzonderlijke beslissing gebaseerd op hun onderzoek. Indien beide beslissingen positief zijn, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de gecombineerde vergunning aan de werknemer en/of werkgever verstrekken. Indien één of beide beslissingen negatief zijn, zal de aanvrager over de mogelijkheid beschikken om in beroep te gaan tegen de beslissing(en).

Belangrijke informatie voor werkgevers

De nieuwe procedure gaat in oktober 2018 van kracht. De huidige procedure blijft dus van toepassing tot de nieuwe wetgeving wordt afgerond en gepubliceerd. Er zijn echter een aantal belangrijke aandachtspunten voor werkgevers die een niet-EU-burger in de nabije toekomst willen tewerkstellen.

Bereid tijdig de arbeidsactiviteit voor

Hoewel de nieuwe procedure de aanvraag voor de verblijfs- en arbeidsvergunning zal vergemakkelijken, zal de tijd tussen de aanvraag en de start van de arbeidsactiviteit in België hoogstwaarschijnlijk toenemen. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsactiviteit van een niet-EU-burger op tijd zal moeten voorbereiden en plannen.

Invloed op hernieuwingsprocedure

Bovendien zal de nieuwe procedure ook de hernieuwingsprocedure voor arbeids- en verblijfsvergunningen beïnvloeden. Dit is van groot belang voor personen die niet tot een EU-lidstaat behoren, maar momenteel in België zijn tewerkgesteld met een bestaande arbeidsvergunning en hun arbeidsactiviteiten in België willen voortzetten. Hun huidige arbeids- en verblijfsvergunningen zullen geldig blijven tot de vervaldatum, maar zullen daarna binnen de nieuwe procedure hernieuwd moeten worden. Hernieuwingsaanvragen moeten vanaf dat moment twee maanden in plaats van één maand voor de vervaldatum worden ingediend.

Het mag duidelijk zijn dat u als werkgever dus maar beter op de hoogte blijft over de implementatie van de gecombineerde vergunning in België. Hebt u ondertussen al vragen over deze nieuwe procedure? Neem dan zeker contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Team Manager Social Legal lieven.goossens@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.