/

/

rulingcommissie publiceert vragenlijst inzake cryptomunten

Tax & Legal
03 juli 2018

door Dries Torreele en Els Van Eenhooge

Rulingcommissie publiceert vragenlijst inzake cryptomunten

In onze publicatie van 13 februari 2018 gingen we dieper in op de vraag of én hoe de meerwaarde op cryptomunten zoals bitcoins belastbaar is. De rulingcommissie heeft nu een vragenlijst gepubliceerd die als leidraad kan dienen bij de kwalificatie van de gerealiseerde meerwaarde.

Rulingcommissie publiceert vragenlijst inzake cryptomunten

Belasting van meerwaarde op cryptomunten

De meerwaarde op cryptomunten kan op drie mogelijke manieren worden belast:

  • Wanneer een belastingplichtige regelmatig en professioneel te werk gaat met het verhandelen van cryptomunten, worden de winsten als beroepsinkomsten gezien. In dit geval worden de meerwaarden belast aan de progressieve tarieven.
  • Als er bij de verrichtingen een speculatief karakter speelt, zonder dat dit de transactie beroepsmatig maakt, worden de inkomsten als divers inkomen gezien. De meerwaarde wordt in dit geval onderworpen aan een afzonderlijke belasting van 33 procent + gemeentebelastingen.
  • In het derde en laatste scenario worden de meerwaarden als normaal beheer van privévermogen gezien en zijn deze onbelast.

Vragenlijst gaat na of u al dan niet belast wordt

Om te bepalen welk regime van toepassing is, heeft de rulingdienst nu een vragenlijst met zeventien vragen gepubliceerd. Die moet door de aanvragers van een voorafgaandelijke ruling beantwoord worden. De vragenlijst moet de dienst in staat stellen om de meerwaarde gerealiseerd bij de overdracht van cryptomunten te belasten volgens het juiste taxatieregime.

De zeventien vragen hebben betrekking op de oorsprong van de cryptomunten, de omvang van de geïnvesteerde middelen in verhouding tot het totale (roerende) vermogen, het actieve of passieve gedrag van de investeerder, de opleiding en ervaring met cryptomunten en de beleggingstermijn. Het is hierbij eerder vanzelfsprekend dat elementen als het gebruik van actieve investeringspolitieken, zoals daytrading, scalping en arbitrage, een snelle doorverkoop en de aanwending van externe middelen, op een speculatief karakter wijzen. Hierdoor kan de meerwaarde als divers inkomen worden aangemerkt.

Hoewel de lijst door de rulingdienst gepubliceerd is in het kader van de beoordeling van rulingaanvragen, vormt deze lijst een leidraad buiten de rulingpraktijk. Indien u in cryptomunten wenst te beleggen, contacteer dan even uw dossierbeheerder om de mogelijke fiscale behandeling van uw belegging te toetsen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Els Van Eenhooge

Senior Manager Tax els.vaneenhooge@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.