/

/

invoering meldingsplicht voor fiscalisten vanaf 2020 voor fiscale constructies

Tax & Legal
29 mei 2018

door Bert Vandorpe en Hannelore Durieu

Invoering meldingsplicht voor fiscalisten vanaf 2020 voor fiscale constructies

Europa heeft in zijn strijd tegen belastingontduiking en ontwijking een nieuwe stap gezet. De Europese ministers van Financiën hebben op 13 maart 2018 immers een unaniem akkoord bereikt omtrent de invoering van een Europese Richtlijn die de melding van fiscale planningsconstructies verplicht maakt.

Invoering meldingsplicht voor fiscalisten vanaf 2020 voor fiscale constructies

Welke constructies moeten worden gemeld?

Door die nieuwe Europese Richtlijn zullen boekhouders, advocaten, fiscale adviseurs en andere tussenpersonen verplicht zijn om de planningsconstructies die ze bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken of waarvan ze de implementatie ervan beheren, aan de fiscus openbaar te maken. Enkel fiscale constructies met een grensoverschrijdend karakter moeten worden gemeld.

Daarnaast hebben de Europese lidstaten ook beslist dat de grensoverschrijdende constructies specifieke kenmerken moeten bezitten om onder de meldingsplicht te vallen. Deze kenmerken, de zogenaamde ‘hallmarks’, geven volgens hen een sterke indicatie van belastingontwijking of misbruik.

De meeste van deze hallmarks zijn onderworpen aan een main benefits test, wat betekent dat de constructie enkel onderworpen is aan de meldingsplicht indien het behalen van een belastingvoordeel het belangrijkste doel ervan is. Enkele voorbeelden van hallmarks zijn constructies met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen verbonden ondernemingen, constructies waarbij er een verlieslatende vennootschap wordt verworven en constructies waarbij er gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde documenten.

Sommige  constructies moeten echter altijd gemeld worden en zijn dus niet onderworpen aan  de main benefits test. Dit is onder meer het geval voor constructies waarbij meerdere landen een recht op aftrek kunnen claimen of waar de automatische uitwisseling van bankinformatie wordt omzeild.

Wie moet melden?

De meldingsplicht rust in eerste instantie op de tussenpersoon. Enkel in drie specifieke situaties wordt de meldingsplicht verschoven naar de betrokken belastingplichtige. Dit is het geval wanneer de constructie wordt opgezet door de belastingplichtige zonder enige vorm van externe bijstand, wanneer de tussenpersoon buiten de EU is gevestigd en wanneer de tussenpersoon zich kan beroepen op een in de wet geschreven beroepsgeheim. Belgische fiscalisten, accountants en advocaten zijn hieraan onderworpen. Hierdoor zal de meldingsplicht altijd naar de belastingplichtige verschuiven.

Vanaf wanneer moeten constructies gemeld worden?

Lidstaten worden geacht de richtlijn toe te passen vanaf 1 juli 2020. Naar alle verwachtingen zal de richtlijn echter al midden juli 2018 in werking treden. Dit betekent dat fiscale constructies uitgerold vanaf dat moment onderworpen zijn aan de meldingsplicht, maar dat effectieve melding ervan pas in 2020 moet gebeuren.

Hoe de Belgische wetgever deze Richtlijn specifiek zal omzetten valt nog af te wachten. Kiest de wetgever om zoveel mogelijk constructies verplicht te laten melden of wordt op voorhand  een selectie gemaakt? Vandelanotte volgt deze ontwikkelingen voor u  op de voet. 

Mocht u ondertussen reeds vragen hebben over de concrete impact van deze nieuwe maatregel, aarzel dan niet om één van onze specialisten te contacteren via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.