/

/

nederlandse aow-uitkering volledig belastbaar als pensioen in belgië

Vermogens- en pensioenplanning
23 mei 2018

door Ivan Maes en Karlien Van Melkebeek

Nederlandse AOW-uitkering volledig belastbaar als pensioen in België

​Op 8 maart 2018 werd een circulaire omtrent het belastingstelsel dat van toepassing is op Nederlandse AOW-uitkeringen gepubliceerd. Ze geeft duidelijkheid over de manier waarop het Nederlandse pensioen in België belast moet worden na 1 januari 2017.

Nederlandse AOW-uitkering volledig belastbaar als pensioen in België

Elk land heeft haar eigen pensioenregeling. Zo worden de Nederlandse wettelijke pensioenen uitgekeerd op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De Algemene Ouderdomswet houdt in dat elke Nederlandse inwoner automatisch verzekerd wordt en pensioenrechten opbouwt. Ook personen die in Nederland een beroepswerkzaamheid uitoefenen maar geen inwoner zijn, bouwen Nederlandse pensioenrechten op.

Wanneer Nederlandse gepensioneerden er na hun carrière voor kiezen om hun pensioen in België door te brengen, worden zij volgens het dubbelbelastingverdrag niet in Nederland maar wel in België belast op hun pensioen. Over het algemeen werd in de Belgische rechtspraak aanvaard dat van zodra er in het verleden een beroepswerkzaamheid werd uitgeoefend, het geheel van de pensioenuitkeringen in België belastbaar was.

De volledige pensioenuitkering werd belast tot op het moment waarop zowel het Hof van Cassatie als het Antwerpse Hof van Beroep hierover anders beslisten. Volgens deze arresten moet de AOW-uitkering dan ook opgedeeld worden in twee categorieën:

  • een niet-belastbaar gedeelte dat werd opgebouwd tijdens de periode van inwonerschap, of door middel van een vrijwillige verzekering zonder enige connectie met een beroepswerkzaamheid;
  • een belastbaar gedeelte dat werd opgebouwd tijdens de periode waarin een beroepswerkzaamheid werd uitgevoerd.


Deze beslissingen leidden ertoe dat er geen belasting verschuldigd was op sommige AOW-uitkeringen. Om deze situatie recht te trekken, voerde de wetgever op 25 december 2017 een wetswijziging door. Deze wetswijziging impliceert dat alle AOW-uitkeringen sinds 1 januari 2017 volledig belast zullen worden en dit ongeacht of er in het verleden al dan niet een beroepswerkzaamheid uitgevoerd werd.

Deel dit artikel

Ivan Maes

Certified Tax Advisor ivan.maes@vdl.be

Karlien Van Melkebeek

Senior Advisor International karlien.vanmelkebeek@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.