/

/

hoger wettelijk pensioen, lager aanvullend pensioen

Vermogens- en pensioenplanning
30 mei 2022

door Willem De Bock

Hoger wettelijk pensioen, lager aanvullend pensioen

Vorig jaar kwam er goed nieuws voor de zelfstandigen onder ons: het wettelijk pensioen voor zelfstandigen werd verhoogd.  Een recente circulaire van de belastingadministratie maakt echter duidelijk dat deze verhoging een belangrijke weerslag heeft op het aanvullend pensioen dat via de vennootschap kan worden opgebouwd.

Hoger wettelijk pensioen, lager aanvullend pensioen

De 80%-regel

Het extra-wettelijk pensioen dat een zelfstandige via de vennootschap kan opbouwen hangt af van de zogenaamde 80%-regel. Een belangrijke parameter in deze berekening is het wettelijk pensioen. Hoe hoger het wettelijk pensioen, hoe minder ruimte in de 80%-regel en dus hoe lager de aftrekbare premies die kunnen gestort worden.

De belastingadministratie geeft in een onlangs gepubliceerde circulaire richtlijnen mee over hoe de 80%-regel moet berekend worden. Wanneer deze worden toegepast kan dit in bepaalde gevallen uitmonden in een op te bouwen pensioenkapitaal dat meer dan 30% lager komt te liggen. Daardoor dalen de aftrekbare pensioenpremies sterk. In sommige gevallen zal de ruimte reeds volledig opgebruikt zijn en zullen toekomstige premies in de IPT niet langer mogelijk zijn.

Houd rekening met de circulaire

De gepubliceerde circulaire roept nog heel wat terechte vragen op. Er werd dan ook druk overlegd tussen de verzekeringssector en de fiscus. De circulaire is bijvoorbeeld ook van toepassing op premies gestort in 2021, terwijl de nieuwe berekeningswijze op dat moment nog niet duidelijk was. De meeste verzekeraars wachten het overleg met de fiscus dan ook af om de circulaire toe te passen. Wij raden echter aan om hier voorzichtig mee om te gaan en zeker voor nieuwe IPT-contracten en eventuele verhogingen reeds rekening te houden met de circulaire.

Wilt u graag weten wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als zelfstandige? Neem dan contact op met één van onze experten, wij kunnen de impact hiervan voor u berekenen.

Deel dit artikel

Willem De Bock

Account Manager willem.debock@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.