/

/

nieuwe vermogensbelasting in frankrijk: van isf naar ifi

Tax
20 maart 2018

door Hannelore Durieu en Febe Louage

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI

Sinds 1 januari 2018 gaat de jaarlijkse Franse vermogensbelasting door het leven als de Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Daarmee vervangt ze de Impôt sur la Fortune (ISF). Zoals de naam al doet vermoeden, belast het nieuwe stelsel voortaan alleen nog het onroerend vermogen van de belastingplichtige.

Nieuwe vermogensbelasting in Frankrijk: van ISF naar IFI

Zowel Franse inwoners als niet-inwoners zijn onderworpen aan de jaarlijkse Franse vermogensbelasting wanneer hun belastbaar onroerend vermogen op 1 januari meer dan 1,3 miljoen euro bedraagt. Franse inwoners moeten zowel hun Frans als buitenlands onroerend vermogen in rekening brengen. Voor niet-inwoners bestaan het belastbaar vermogen alleen uit hun Frans onroerend vermogen.

Onder belastbare vermogensbestanddelen worden zowel de onroerende goederen en bijhorende rechten verstaan als de aandelen in vennootschappen die onroerende goederen aanhouden. Wanneer de eigendom werd opgesplitst in vruchtgebruik en naakte eigendom, moet de vruchtgebruiker de volledige waarde in rekening brengen. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen.

Ten slotte voorziet de nieuwe wetgeving ook in een aantal onroerende vermogensbestanddelen die worden uitgesloten uit de belastbare basis, alsook in bepaalde schulden die in mindering mogen worden gebracht. Leningen die niet via een bankinstelling zijn aangegaan, zouden in principe van de aftrek worden uitgesloten. Dit heeft natuurlijk een grote impact op de belastbare basis. Het is voorlopig wachten op verdere verduidelijking door de Franse Administratie. Onze specialisten volgen deze kwestie op de voet.

Bezit u onroerende goederen in Frankrijk of aandelen in vennootschappen met Franse onroerende goederen? Neem dan zeker contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be en ga na of u vanaf 1 januari 2018 onderworpen bent aan de nieuwe Franse vermogensbelasting.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.