/

/

federatie vrije beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

Medici
12 maart 2018

door Griet Pelgrims

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

Bron: Federatie Vrije Beroepen

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

"Dokters, tandartsen, kinesistherapeuten, advocaten... halen helemaal geen commercieel voordeel uit het spelen van muziek in hun wachtzaal", argumenteert Jan Sap van de Federatie. "Hun patiënten en cliënten komen immers niet voor de 'gezelligheid' maar uit pure noodzaak naar de vrije beroepspraktijk. Ook zonder die muziek zouden ze sowieso langskomen. Het spelen van muziek geldt in deze enkel als een stukje 'ondersteuning' voor het welbevinden van de patiënt of cliënt, zonder dat hier ook maar enig concurrentievoordeel uit voortvloeit. Het valt dan ook niet te verantwoorden dat vrije beroepers hiervoor een extra vergoeding zouden moeten betalen."

De vrijstelling van het betalen van de 'billijke vergoeding' is wel gekoppeld aan vier voorwaarden. Zo mag het spelen van de muziek geen deel uitmaken van een bewuste (wervings)strategie. Ook moet er sprake zijn van een relatief stabiel (vast) patiënten-of cliëntenbestand. Bij een sterk wisselend bestand zou immers het vermoeden van 'werving' kunnen ontstaan. De regelgeving gaat hier ook uit van een wachtzaal met een relatief beperkt aantal aanwezigen tegelijk. En, last but not least, er mag geen sprake zijn van enig winstoogmerk bij het spelen van de muziek.

Een belangrijke realisatie voor de vrije beroepen, die tot stand kwam op initiatief van Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten. De nieuwe vrijstellingsregels gaan al in vanaf 1 januari volgend jaar. Opgelet: dit betekent NIET dat vrije beroepers ook worden vrijgesteld van de SABAM-bijdrage voor het spelen van muziek in hun wachtzaal en/of beroepspraktijk. Terwijl de 'billijke vergoeding' ten goede komt aan de uitvoerders van de muziek, gaan de SABAM-bijdragen naar de auteurs. Vrije beroepers moeten nog wel de SABAM-bijdrage blijven betalen.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Griet Pelgrims

Certified Tax Accountant griet.pelgrims@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.