/

/

nieuwe europese regels e-commerce

Tax & Legal
16 januari 2018

door Dries Torreele en Bert Vandorpe

Nieuwe Europese regels e-commerce

Nieuwe Europese regels e-commerce

Op 5 december 2017 heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen inzake e-commerce. De Raad zet daarmee een nieuwe stap in de verdere eenmaking van de Europese markt. De meeste regels treden in werking vanaf 2019. We lichten deze kort toe.

Mini One Stop Shop


Ondernemingen die telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten of langs elektronische weg verrichte diensten verrichten voor particulieren, moeten btw aanrekenen van het land waar hun klant woont of verblijft.

Voorbeelden van langs elektronische weg verrichte diensten zijn het leveren en hosten van websites, onderhoud op afstand van software, levering van software, terbeschikkingstelling van databanken enlevering van muziek of films. Wanneer verstrekkers zoals Spotify (muziek), Netflix (film) en One.com (hosting) dus hun diensten aanbieden aan particulieren in de Europese Unie, dan moet steeds btw worden aangerekend van het land waar deze particulieren verblijven.

Om te vermijden dat deze ondernemingen zich in alle EU-lidstaten moeten registeren, kan geopteerd worden om slechts in één land te registreren (mini one stop shop) en vervolgens via dat ene land de verschuldigde btw voor alle andere EU-lidstaten te betalen. Er moet bijgevolg ook maar één aangifte worden ingediend (in tegenstelling tot een aangifte per EU-lidstaat).

Micro-ondernemingen 2019


Vanaf 2019 is het voor kleine (micro)ondernemingen uit de EU niet meer noodzakelijk om zich meteen via het MOSS-systeem te registreren. Indien de diensten die ze verrichten voor particulieren in andere EU-lidstaten niet hoger zijn dan 10.000 euro, dan mogen zij vanaf 2019 toch nog het btw-tarief van hun eigen lidstaat toepassen. Wordt deze drempel toch overschreden, dan moet een registratie via het MOSS-systeem gebeuren zodat btw aangerekend en betaald kan worden van het land waar de particuliere klanten verblijven.

Is uw onderneming bv. gevestigd in de Verenigde Staten en gaat u elektronische diensten aanbieden aan particulieren gevestigd in de EU? Dan kan Vandelanotte voor u optreden als one stop shop en vanuit België al uw btw-verplichtingen voldoen voor alle andere Europese landen. Op die manier vermijdt u administratie voor diverse landen. Daarnaast biedt ons online platform myVandelanotte u de mogelijkheid alles eenvoudig en efficiënt digitaal te verwerken. Meer weten? Neem contact op via contact@vdl.be!

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.