/

/

facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?

27 oktober 2017

door Dries Torreele

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?

In het Zomerakkoordwerd aangekondigd dat een facultatief systeem zou worden uitgewerkt waardoor onroerende verhuur, onder bepaalde voorwaarden, toch aan btw onderworpen zou kunnen worden. Hierdoor zou een belastingplichtige die ervoor opteert om een onroerend goed te verhuren met toepassing van btw, de betaalde btw op de oprichtings-, verbouwings- en herstellingswerken kunnen recupereren.

De maatregel zou het einde betekend hebben van de competitiviteitshandicap van Belgische vastgoedpromotoren ten opzichte van landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar deze mogelijkheid al veel langer bestaat.

De laatste berichtgeving spreekt echter van een schrapping van deze geplande btw-hervorming, wegens een te grote budgettaire impact. Op vandaag is hierover nog geen definitief uitsluitsel, maar uiteraard houden wij u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Indien u hieromtrent nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.