/

/

een evenement organiseren ter verkrijging van financiële steun: de btw-regels verduidelijkt

09 mei 2017

door Stefanie Defrancq

Een evenement organiseren ter verkrijging van financiële steun: de btw-regels verduidelijkt

Een evenement organiseren ter verkrijging van financiële steun: de btw-regels verduidelijkt

Artikel 44, §2, 12° van het Btw-wetboek voorziet in een specifieke btw-vrijstelling voor werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun door bepaalde organisaties. Denk hierbij aan het mosselsouper van de plaatselijke basisschool of de wafelbak van het rusthuis. Wanneer een vzw dus een evenement organiseert met het doel daarbij financiële steun te verkrijgen, hoeft daar geen btw over gerekend te worden.

Door een recente wetswijziging wordt dit artikel echter uitgebreid. In een recente administratieve circulaire wordt dit verder verduidelijkt. Om van de btw-vrijstelling te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1) De organiserende instelling moet onder de juiste btw-vrijstelling vallen


De handelingen moeten worden verricht door een instelling waarvan de werkzaamheid is vrijgesteld van btw op basis van artikel 44, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11° van het Btw-wetboek.

De uitbreiding bestaat erin dat instellingen die vrijgestelde culturele diensten verrichten, nu ook aanspraak kunnen maken op de vrijstelling. Dit resulteerde in een uitbreiding van het toepassingsgebied met instellingen bedoeld in artikel 44, §2, 6° van het Btw-wetboek (verhuur van boeken, tijdschriften, muziekpartituren en dergelijke) en bedoeld in artikel 44, §2, 9° van het Btw-wetboek (o.a. organisatie van toneel-, ballet- en filmvoorstellingen , tentoonstellingen en concerten). Deze uitbreiding is van toepassing vanaf 17 juli 2016.

2) De handelingen moeten verricht worden in samenhang met werkzaamheden die georganiseerd worden ter verkrijging van financiële steun voor deze instellingen


Dit betekent dat werkzaamheden enkel van de btw-vrijstelling kunnen genieten wanneer ze niet de hoofdactiviteit uitmaken van de btw-plichtige en dus een doel op zich vormen. De btw-vrijstelling is daarom niet van toepassing op een doorlopende of regelmatig terugkerende activiteit die concurrentieverstoring zou veroorzaken.

Deze periodiciteit wordt verder verduidelijkt in de recente circulaire. De administratie stelt namelijk dat er geen sprake is van concurrentieverstoring indien het evenement ter verkrijging van steun slechts vier maal per kalenderjaar georganiseerd wordt. De gerealiseerde omzet naar aanleiding van het evenement speelt hier geen rol. De beoordeling van het aantal evenementen gebeurt met ingang van 1 januari 2017.

Van zodra er binnen een kalenderjaar meer dan vier evenementen worden georganiseerd, moet het bevoegd KMO/GO-centrum gecontacteerd worden. Dit zal dan oordelen of er al dan niet sprake is van concurrentieverstoring. Uiteraard kan er ook altijd voor gekozen worden om een rulingaanvraag in te dienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

3) De werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun worden georganiseerd door en voor de instelling


Om als organisator van het evenement herkend te worden, moet de betrokken instelling de volledige verantwoordelijkheid over de organisatie dragen.

In principe moeten de evenementen exclusief voor de organiserende instelling zelf worden georganiseerd. In de circulaire wordt echter een tolerantie toegevoegd dat de opbrengsten ook aangewend kunnen worden voor de financiële steun van een 'goed doel'. De circulaire gaat hierbij verder in op de notie 'goed doel'.

Hebt u ondertussen reeds vragen omtrent deze btw-vrijstelling, neem dan zeker contact op met uw relatiebeheerder of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stefanie Defrancq

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.