/

/

aangescherpte controle ontvangstendagboek

07 maart 2017

door Dries Torreele

Aangescherpte controle ontvangstendagboek

Bijhouden dagboek van ontvangsten - aangescherpte controle

Bij een dagboek van ontvangsten wordt al snel gedacht aan de kruidenier of horeca-uitbater die zijn contante inkomsten moet bijhouden in een kasboek. Maar al te vaak wordt dan ook vergeten dat de verplichting tot het bijhouden van een dagboek van ontvangsten niet enkel van toepassing is in een omgeving waar veelal cash wordt betaald.

De wetgever stelt immers dat de belastingplichtige voor alle handelingen waarvoor hij geen factuur uitreikt of moet uitreiken, hij de ontvangsten dient in te schrijven in een dagboek en dit per bedrijfszetel waarover hij beschikt (Art. 14 § 2 1e lid 3° KB BTW nr. 1). Indien de belastingplichtige met andere woorden niet verplicht is een factuur uit te reiken, ontstaat noodgedwongen de verplichting om de prijs van de handeling op te nemen in een dagboek van ontvangsten.

Zo is er onder meer geen facturatieplicht voor het verhuren van een onroerend goed. De meeste belastingplichtigen zijn dan ook op de hoogte van het feit dat deze inkomsten minstens één maal per jaar ingeschreven moeten worden in rooster 00 van de btw-aangifte. Vaak wordt echter uit het oog verloren dat deze inkomsten ook ingeschreven moeten worden in een dagboek van ontvangsten. Dit hoeft niet per se op papier te gebeuren. De wetgever laat inmiddels ook toe om het boek bij te houden op digitale wijze.

Het niet bijhouden van een dagboek van ontvangsten kan een dure aangelegenheid worden. De wetgever bestraft een eerste overtreding met een boete van 1.500 EUR. De Administratie heeft aangekondigd er in de toekomst strikter op toe te zien of alle formaliteiten hieromtrent correct worden vervuld. U heeft er dus alle belang bij om dergelijke inkomsten bij te houden in een ontvangstendagboek.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.