/

/

personeel of btw-nummer in belgië? aangifteplicht omwille van belgische inrichting

Tax & Legal
02 mei 2023

door Eline Demeyere en Hannelore Durieu

Personeel of btw-nummer in België? Aangifteplicht omwille van Belgische inrichting

Beschikt u als buitenlandse vennootschap over een ondernemingsnummer in België? Dit uniek nummer kan toegewezen worden om verschillende redenen. Bent u eigenaar van een Belgisch onroerend goed, oefent u btw-activiteiten uit in België, stelt u personeel te werk in België, ...? Dan heeft u al in het verleden een vragenlijst ontvangen, of indien dit niet het geval is, dan mag u binnenkort een vragenlijst verwachten van de Belgische belastingadministratie.

Personeel of btw-nummer in België? Aangifteplicht omwille van Belgische inrichting

Concreet gaat de administratie er automatisch van uit dat u beschikt over een “Belgische inrichting”, tenzij motivering van het tegendeel. Het bestaan van een Belgische inrichting geeft aanleiding tot het indienen van een jaarlijkse aangifte in de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Een “vaste inrichting” volgens het dubbelbelastingverdrag

In eerste instantie is het belangrijk om te analyseren of uw vennootschap een “vaste inrichting”
heeft in België op basis van de definitie in het dubbelbelastingverdrag die van kracht is.

  • Beschikt u over een kantoor in België
  • Overschrijdt de duur van de bouwplaats de drempel die opgenomen is in het dubbelbelastingverdrag
  • Zijn er vertegenwoordigers werkzaam in België...? 

Een grondige analyse is van cruciaal belang.

Wanneer er sprake is van een vaste inrichting op basis van het verdrag, moet de winst met betrekking tot de Belgische activiteiten, in België belast worden. Daarnaast kan de aanwezigheid van een vaste inrichting ook gevolgen hebben op de taxatie van de bezoldiging van uw werknemers.

Een “Belgische inrichting” volgens het Belgisch intern recht

Heeft uw vennootschap geen vaste inrichting op basis van het dubbelbelastingverdrag? Dan heeft België geen bevoegdheid om de winst met betrekking tot de Belgische activiteiten te belasten.

Maar…

Gezien u over een actief ondernemingsnummer beschikt, verschijnt u toch op de fiscale radar in België en moet er op basis van onze interne wetgeving bekeken worden of er sprake is van een ‘Belgische inrichting’. Merk op dat de definitie in ons intern recht ruimer is dan die in onze dubbelbelastingverdragen. Wanneer u beantwoordt aan de interne definitie dan bent u toch gehouden tot het indienen van een aangifte in de belasting niet-inwoners vennootschappen. Weliswaar enkel een nihilaangifte omdat België geen recht heeft op basis van het dubbelbelastingverdrag om de winst te belasten.

De Belgische administratie voert hieromtrent gerichte controles via het uitsturen van vragenlijsten. Bij een nieuwe registratie in het ondernemingsregister volgt deze vragenlijst automatisch. Als buitenlandse vennootschap met activiteiten in België doet u er dus goed aan om de aanwezigheid van een Belgische vaste inrichting te evalueren.

Onterechte veronderstelling van de Belgische fiscus?

Indien u niet beschikt over een zogenaamde “Belgische inrichting”, dan moet u dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de brief aantonen door het invullen van de vragenlijst en het bezorgen van de gevraagde bewijsstukken.

Heeft u een dergelijke vragenlijst ontvangen? Wenst u te evalueren of uw onderneming over een vaste inrichting beschikt? Heeft u hier vragen over? Neem dan zeker contact op met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.