/

/

het wettelijk minimumloon in frankrijk: nieuwe update mei 2023

Sociaaljuridisch
20 april 2023

door Elise Vanhamme

Het wettelijk minimumloon in Frankrijk: nieuwe update mei 2023

In een eerder artikel gingen we al dieper in op het wettelijk minimumloon in Frankrijk en de indexatie ervan. Zoals hierbij aangehaald, wordt het wettelijk minimumloon gebruikelijk op 1 januari aangepast aan de levensduurte, maar wanneer de prijsindex gedurende het jaar meer dan 2% stijgt, dan wordt dit minimumloon eveneens aangepast.

Het wettelijk minimumloon in Frankrijk: nieuwe update mei 2023

Inflatie in mei 2023

Gebruikelijk wordt het wettelijk minimumloon op het einde van ieder kalenderjaar geëvalueerd door de overheid om toegepast te worden vanaf 1 januari van het komende jaar. Stijgt de prijsindex echter met meer dan 2% gedurende het lopende jaar, dan zal het minimumloon eveneens aangepast worden.

Vorig jaar was dit tot drie maal toe het geval: zo was er een tussentijdse aanpassing in mei 2022, augustus 2022 en oktober 2022.

In de loop van 2023 werd er verwacht dat de prijsstijging zou afvlakken en dat er pas een aanpassing zou volgen in juni, maar de indexatie zal dus sneller plaatsvinden dan verwacht.

Het wettelijk minimumloon in mei 2023

In de periode november 2022 tot en met maart 2023 is nu een stijging van 2,19% van de consumentenprijsindex vastgesteld. Dit betekent dat het absolute wettelijk minimumloon dus opnieuw tussentijds zal stijgen. Vanaf 1 mei 2023 zal het wettelijk minimumloon 11,52 EUR bruto per uur bedragen. Wie 35 uur per week werkt, zal bijgevolg op maandbasis een brutoloon van minimaal 1.747,20 EUR moeten ontvangen, op voorwaarde dat de binnen de onderneming toepasselijke cao geen hoger minimum voorziet.

Wenst u meer informatie over de lonen in Frankrijk? Of bent u op zoek naar een partner om u te helpen bij de payroll van uw Franse medewerkers? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experten via onderstaand contactkader.

Deel dit artikel

Elise Vanhamme

Senior Advisor International elise.vanhamme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.