/

/

wat u moet weten over de federale vermogensbelasting in spanje

Tax & Legal
20 januari 2023

door Stephanie Vanmarcke en Ana Topircean

Wat u moet weten over de federale vermogensbelasting in Spanje

De vermogensbelasting staat in Spanje bekend als de “Impuesto Sobre el Patrimonio” (IP). De inning en administratie van de Spaanse vermogensbelasting valt onder de verantwoordelijkheid van de autonome regio’s in Spanje. Dit houdt in dat elke regio afzonderlijk kan beslissen of ze al dan niet een vermogensbelasting oplegt. Zo heeft de regio Andalusië op 20 september 2022 de taxering op het vermogen volledig afgeschaft. Helaas duren mooie liedjes vaak niet lang…

Wat u moet weten over de federale vermogensbelasting in Spanje

De Spaanse wetgever heeft eind 2022 een nieuwe wet ingevoerd op federaal niveau waarbij elk persoon blootgesteld is aan een vorm van vermogensbelasting, ook wanneer men woont of vastgoed aanhoudt in een regio waar er op vandaag geen vermogensbelasting geldt. Met andere woorden, er is nu sprake van een federale vermogensbelasting in Spanje.

Jaarlijkse solidariteitsbijdrage

Het betreft de invoering van een nieuwe, aanvullende belasting bovenop de bestaande regionale vermogensbelasting. Het taxatieregime geldt voor belastingplichtigen met een Spaans vermogen dat op 31 december van het gegeven jaar het nettobedrag van 3 miljoen euro overschrijdt.

De eerste aangifte voor deze nieuwe bijdrage zou tussen mei en juni 2023 moet worden ingediend en zal betrekking hebben op de vermogensstand op 31 december 2022.

De solidariteitsmaatregel is tijdelijk en geldt voor 2023 en 2024. In 2024 wordt deze belastingmaatregel herbekeken.

Wie is onderworpen aan deze nieuwe wetgeving?

De solidariteitsbijdrage zal verschuldigd zijn op het gehele Spaanse grondgebied, ongeacht de regionale vermogensbelasting voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen.

Voor Spaanse rijksinwoners wordt hierbij het wereldwijd vermogen in rekening gebracht.

Voor niet-inwoners zou alleen het Spaans vermogen meetellen (bv. Spaans vastgoed, liquiditeiten op een Spaanse rekening, aandelen van een Spaanse vennootschap, etc.).

Vragen hierover? Aarzel niet één van onze experten te contacteren.