/

/

alles over de indexering van woninghuurcontracten in 2023

Tax & Legal
22 december 2022

door Dries Torreele

Alles over de indexering van woninghuurcontracten in 2023

Door de piekende inflatie is de gezondheidsindex van december 2021 tot november 2022 gestegen met maar liefst 10,24%. Mag u als verhuurder deze indexering zo maar toepassen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst? We leggen het graag voor u uit.

Alles over de indexering van woninghuurcontracten in 2023

Een verhuurder mag de huurprijs van de woning één keer per jaar indexeren. Dit telkens op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract. Werd een bepaald huurcontract dus gestart op 1 februari 2022, dan kan de indexering worden toegepast vanaf 1 februari 2023. Let wel, deze indexering moet steeds schriftelijk worden gevraagd. Wordt dit laattijdig gevraagd? Dan kan maximaal voor de 3 voorafgaande maanden de indexering nog worden aangerekend.

Door de piekende inflatie hebben de 3 gewesten echter voorzien in een beperking van de indexering, die echter verschilt van gewest tot gewest. Hieronder doen we de verschillen per gewest voor u uit de doeken.

Vlaanderen

In Vlaanderen werd een beperking ingevoerd voor indexeringen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Concreet mag de huurprijs van woningen met een EPC-label E en F niet worden geïndexeerd. Voor woningen met een EPC-label D mag de indexering maar voor de helft worden toegepast. Bij woningen met een EPC-label A+, A, B of C mag de huurprijs nog volledig worden geïndexeerd.

Heeft de verhuurde woning geen EPC-label? Dan moet er rekening gehouden worden met de energieprestatiescore van de woning en volgende omrekening:

F

hoger dan 500 kWh/(m² jaar)

E

tussen 500 en 401 kWh/(m² jaar)

D

tussen 400 en 301 kWh/(m² jaar)

C

tussen 300 en 201 kWh/(m² jaar)

B

tussen 200 en 101 kWh/(m² jaar)

A

tussen 100 en 1 kWh/(m² jaar)

A+

0 of minder dan 0 kWh/(m² jaar)

Vanaf 1 oktober 2023 zal de indexering dan gekoppeld worden aan een correctiefactor om te vermijden dat op dat moment een ‘dubbele’ indexering zou worden toegepast.

Brussel

Ook in het Brussels gewest werd voorzien in een beperking van de indexering. Dit concreet voor indexeringen van 14 oktober 2022 tot en met 13 oktober 2023.

De huurprijs van woningen met een EPC-label F en G mogen niet worden geïndexeerd. Voor woningen met een EPC-label E mag de indexering maar voor de helft worden toegepast. Bij woningen met een EPC-label A, B, C of D mag de huurprijs nog volledig worden geïndexeerd.

Heeft de verhuurde woning geen EPC-label? Dan moet er rekening gehouden worden met de energieprestatiescore van de woning en volgende omrekening:

F of G

hoger dan 276 kWh/(m² jaar)

E

tussen 211 en 275 kWh/(m² jaar)

A, B, C of D

tot 210 kWh/(m² jaar)

Voor het Brussels gewest is tot nu toe geen regeling getroffen die een dubbele indexering vanaf 14 oktober 2023 vermijdt.

Wallonië

Het Waals gewest heeft voorzien in een beperking van de indexeringen tussen 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

Concreet mag de huurprijs van woningen met een EPC-label F en G niet worden geïndexeerd. Voor woningen met een EPC-label E mag de indexering voor de helft worden toegepast en voor woningen met een EPC-label D voor 75%. Bij woningen met een EPC-label A, B of C mag de huurprijs nog volledig worden geïndexeerd.

Heeft de verhuurde woning geen EPC-label? Dan moet er rekening gehouden worden met de energieprestatiescore van de woning en volgende omrekening:

F of G

hoger dan 425 kWh/(m² jaar)

E

tussen 341 en 425 kWh/(m² jaar)

D

tussen 256 en 340 kWh/(m² jaar)

A, B of C

tot 255 kWh/(m² jaar)

Vanaf 1 november 2023 zal de indexering dan gekoppeld worden aan een correctiefactor om te vermijden dat op dat moment een ‘dubbele’ indexering zou worden toegepast.

Vragen over de indexering van huurcontracten? Contacteer dan zeker één van onze experten.