/

/

intellectuele eigendom: bescherm uw idee

Legal
20 oktober 2022

door Evelien Callewaert

Intellectuele eigendom: bescherm uw idee

In een steeds sneller veranderende wereld staat u als ondernemer vaak voor de uitdaging om zich continu aan te passen. Vernieuwend uit de hoek komen kan een belangrijk concurrentievoordeel met zich meebrengen en zo de groei van uw onderneming waarborgen. Tijdens het creatieve proces wordt vaak veel aandacht besteed aan de financiering en de commercialisering van uw innovatie, terwijl de bescherming ervan pas in een later stadium aandacht krijgt. U denkt bij uzelf: “Mijn idee is toch van mij?”. Niet altijd, want een idee alleen valt niet te beschermen.

Intellectuele eigendom: bescherm wat van u is

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten beschermen enkel concrete uitwerkingen. Een methode om pakjes efficiënter te leveren is op zich niet beschermd, maar de uitwerking ervan in een softwareapplicatie kan wel auteursrechtelijke bescherming genieten. Vanaf de uitwerking is de bescherming via intellectuele eigendomsrechten mogelijk en dat is ook het ogenblik waar best al maatregelen worden genomen. U heeft bijvoorbeeld een innovatief idee voor een applicatie en u schakelt een softwareontwikkelaar in, omdat u zelf geen programmeur bent. Weet dat de intellectuele rechten op de software niet automatisch uw eigendom zijn, maar contractueel moeten worden overgedragen.

Of u heeft een baanbrekend product uitgevonden en stelt op een beurs vast dat er heel wat interesse voor is, waardoor u mogelijks een commercieel interessant product in handen heeft. Weet dan dat de termijn voor een juridische octrooibescherming reeds loopt en dat u snel zal moeten handelen, als u nog bescherming wilt bekomen.

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Het is ook mogelijk dat geen van de bestaande intellectuele rechten een oplossing bieden om uw innovatie te beschermen, of dat u er bewust voor kiest om bijvoorbeeld geen octrooi aan te vragen als doelgerichte bedrijfsstrategie. Dan kan er tegenwoordig toch een verregaande bescherming verkregen worden via de bescherming van bedrijfsgeheimen. Maar ook hier blijft het van uiterst belang om tijdig een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten en de nodige maatregelen te nemen om uw innovatie te beschermen. Het is bijzonder belangrijk om al bij de eerste stappen advies in te winnen over de mogelijkheden op het vlak van bescherming van uw intellectuele rechten.

Fiscale stimulans

Ten slotte geven we ook nog mee dat de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten niet alleen belangrijk kan zijn vanuit economisch, strategisch of concurrentieel oogpunt. Voor een heel aantal intellectuele eigendomsrechten is er voorzien in fiscale stimulansmaatregelen, ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling en innovatieve bedrijfsvoering. Zo is er bijvoorbeeld voor octrooien of auteursrechtelijk beschermde software de aftrek voor innovatie-inkomsten in de vennootschapsbelasting. Via deze fiscale aftrek kan u 85% van uw netto innovatieve inkomsten in mindering brengen van de belastbare basis.