/

/

fiscale maatregelen van het federale begrotingsakkoord voor 2023 en 2024

Tax & Legal
14 oktober 2022

door Siel Demeyer

Fiscale maatregelen van het federale begrotingsakkoord voor 2023 en 2024

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Het akkoord dat premier Alexander De Croo kon voorleggen aan de Kamer bevat onder meer een aantal fiscale maatregelen. Beslissingen omtrent een grotere fiscale hervorming blijven voorlopig uit. We delen de bijzonderste fiscale maatregelen met u.

Fiscale maatregelen van het federale begrotingsakkoord voor 2023 en 2024

Fiscaal voordeel tweede woning

Wie een hypothecaire lening aanging voor een tweede woning kon tot op heden genieten van de federale belastingvermindering van 30% op (een deel van) de kapitaalaflossingen of premies van schuldsaldoverzekeringen. Dit belastingvoordeel zal verdwijnen vanaf 2024.

Voor een hypothecaire lening aangegaan vóór 2024 blijft het fiscaal voordeel voor de tweede woning wel van toepassing.

Btw-tarief gas en elektriciteit

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit zou definitief verlaagd worden tot 6%. Hiertegenover staat een nieuw stelsel waarbij de accijnzen stijgen en dalen naargelang de energieprijzen onder of boven een bepaalde grenswaarde liggen. Op deze manier worden de schommelingen van de energieprijzen beperkt.

Minimumbelasting voor vennootschappen

Het begrotingsakkoord voorziet in 2023 in een eenmalige aanpassing van de minimumbelasting voor vennootschappen. Deze regeling zou tot stand komen in afwachting van een Europees akkoord.

Bedrijven met meer dan één miljoen euro winst kunnen hun overgedragen fiscale verliezen (en bepaalde andere overgedragen fiscale aftrekken) slechts beperkt in aftrek nemen van deze winst.

Op vandaag kunnen de overgedragen fiscale verliezen worden afgezet tegen een bedrag van 1 miljoen euro, verhoogd met 70% van de winst die deze grens overschrijdt. Het federaal begrotingsakkoord voorziet voor 2023 eenmalig in een beperking van dit percentage tot 40%.

Notionele intrestaftrek

De notionele interestaftrek werd de voorbije jaren al sterk afgebouwd. In het begrotingsakkoord is nu opgenomen dat deze aftrek verder zou worden beperkt

Auteursrechten

Omwille van het interessant fiscaal regime worden de laatste jaren niet enkel auteurs, maar bijvoorbeeld ook architecten of softwareontwikkelaars vergoed door middel van auteursrechten. De federale regering wenst dit in te perken door in te grijpen in het toepassingsgebied van de toekenning van auteursrechten.

Dit betreft een overzicht op basis van de informatie die op vandaag beschikbaar is. Onze experten volgen dit van dichtbij voor u op. We geven u een update zodra er meer info is over de concrete wetgeving. Vragen over deze fiscale maatregelen? Contacteer dan één van onze experten.

Deel dit artikel

Siel Demeyer

Senior Advisor Tax siel.demeyer@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.