/

/

beperking belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling

Tax & Legal
11 oktober 2022

door Emiel Vanhée

Beperking belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling

Vele ondernemingen maken gebruik van het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) en octrooien. Voorgaande bedrijven zien echter hun fiscaal voordeel in rook opgaan, wanneer ze ook genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O werknemers. We lichten u graag verder in.

Beperking belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling

Wat verandert er?

Tot op heden kunnen binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen genieten van een ruim aanbod aan gunstmaatregelen van onderzoek & ontwikkeling. Zo kan er o.a. genoten worden van de innovatieaftrek, de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, de vrijstelling regionale subsidies en de investeringsaftrek of belastingkrediet bij investeringen in O&O.

Ondernemingen konden deze (fiscale) voordelen combineren. Maar dat is nu verleden tijd. De wetgever heeft besloten om een beperking in te voeren op de toepassing van het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in O&O en octrooien en de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. De beperking houdt in dat de berekeningsbasis van het belastingkrediet (aanschaffingswaarde O&O investering) gecorrigeerd moet worden ten bedrage van de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing.

De berekeningsbasis van de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wijzigt dus niet. Belangrijk om op te merken is dat de wet geen gelijkaardige beperking voorziet bij de investeringsaftrek voor O&O.

Wanneer gaat de nieuwe beperking in?

De nieuwe beperking gaat in voor belastbare tijdperken die afsluiten vanaf 1 april 2022. Dit betekent dat vennootschappen die afsluiten op 31 december 2022 hiervan een impact kunnen voelen. Concreet kan dit ervoor zorgen dat de belastingschuld voor boekjaar 2022 hoger uitvalt. Een bijkomende voorafbetaling kan noodzakelijk zijn om een belastingvermeerdering te vermijden.

Heeft u vragen over het belastingkrediet voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling en octrooien en de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Emiel Vanhée

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.