/

/

alles over de nieuwe 'prime macron'

Legal
05 september 2022

door Elise Vanhamme

Alles over de nieuwe 'Prime Macron'

De koopkracht en de inflatie bieden momenteel wellicht de grootste uitdaging voor werknemers en voor de nationale economieën. Ook in Frankrijk wordt naar maatregelen gezocht om tegemoet te komen aan deze dalende koopkracht, wat leidde tot de uitwerking van de Prime de Partage de la Valeur (PPV). Dit nieuwe regime is in werking sinds 16 augustus 2022.

Alles over de nieuwe 'Prime Macron'

Wat is de 'Prime Macron'?

De PPV vervangt de vroegere Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, ook wel bekend als de Prime Macron. Het basisprincipe blijft echter gelijk: onder bepaalde voorwaarden hebben ondernemingen de mogelijkheid om hun werknemers een premie toe te kennen die volledig vrijgesteld wordt van sociale lasten en belastingen. 

Hoewel er veel gelijkenissen zijn tussen beide premies op vlak van inhoudelijke en formele voorwaarden, is de Prime de Partage de la Valeur geen eenmalige premie. Ook wijzigt de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van de premie vanaf 2024.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de vrijstelling, is het vooral belangrijk dat de onderneming onder het privaat recht valt. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen ook een aantal openbare instellingen de premie vrijgesteld aan hun medewerkers toekennen.

Wie kan genieten van de premie?

Alle medewerkers die verbonden zijn met de onderneming via een arbeidsovereenkomst, op het moment van de betaling van de premie, komen in principe in aanmerking. Als uw onderneming interim-medewerkers in dienst heeft kunnen ook zij genieten van de vrijstelling, onder dezelfde voorwaarden als de vaste medewerkers van de onderneming waar ze ter beschikking gesteld worden.

Net zoals bij de Prime Macron moet het jaarloon van de medewerkers bovendien onder drie keer de jaarwaarde van het wettelijk minimumloon blijven. Bij betaling in september 2022 zou dit een grens van 58.428 euro betekenen.

Welk bedrag kan toegekend worden?

Terwijl in het verleden vaak een premie kon betaald worden van maximaal 1.000 euro of 2.000 euro, mits het respecteren van bijkomende voorwaarden, is de maximale vrijgestelde som bij de Prime de Partage de la Valeur verhoogd.

Sinds 1 juli 2022 kan een bedrag van maximaal 3.000 euro per medewerker per jaar worden toegekend, ongeacht de grootte van de onderneming. Dit bedrag kan evenwel opgetrokken worden naar 6.000 euro wanneer binnen de onderneming, al dan niet vrijwillig, akkoorden rond winstdeling (intéressement of participation) in voege zijn. 

Het bedrag van de premie dat per medewerker wordt betaald, kan wel variëren op basis van wettelijk vastgelegde criteria:

 • Loon;
 • Classificatieniveau;
 • Anciënniteit;
 • Duur van de effectieve aanwezigheid gedurende het afgelopen jaar;
 • De arbeidsduur;


Dit wil zeggen dat het bedrag van de premie dus niet varieert naargelang de prestaties van uw medewerkers gedurende het afgelopen jaar.

Wanneer kan de premie betaald worden?

Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om deze premie te betalen aan uw medewerkers. In tegenstelling tot de Prime Macron, kan de betaling eenmalig per kalenderjaar of in meerdere schijven verspreid over het kalenderjaar (maximaal een keer per trimester) gebeuren. 

Welke administratieve formaliteiten zijn er te respecteren?

Naast inhoudelijke voorwaarden zijn eveneens formele voorwaarden te respecteren om te genieten van de vrijstelling. De modaliteiten van de toekenning moeten deel uit maken van een ondernemingsakkoord
of van een eenzijdige beslissing van de werkgever (DUE).

Hoe wordt de premie fiscaal- en sociaalrechtelijk behandeld?

Het fiscale en sociaalrechtelijk gunstregime dat toegepast wordt op de premie, is afhankelijk van het moment waarop de premie aan de medewerkers wordt betaald.

Worden alle overige voorwaarden gerespecteerd? Dan wordt de PPV tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023 volledig vrijgesteld van sociale lasten en belastingen, zowel voor werkgever als medewerker.

Vanaf 1 januari 2024 verandert het gunstregime voor de medewerkers. De premie wordt vanaf dat moment wel onderworpen aan inkomstenbelasting en aan CSG/CRDS (bijdragen ter financiering van de sociale zekerheid) aan werknemerszijde. Op vlak van sociale bijdragen blijft de premie wel vrijgesteld, tenzij de onderneming meer dan 250 werknemers zou tellen. 

We vatten de Prime de Partage de la Valeur nog even samen voor u:

 • Premie vrijgesteld van sociale lasten en belastingen onder voorwaarden;
 • Geen ander loonelement vervangen;
 • Loonplafond (58.428 euro bij betaling in september 2022);
 • Bedrag van 3.000 euro (of 6.000 euro onder voorwaarden);
 • Moduleren op basis van vastgestelde criteria;
 • Administratieve formaliteiten respecteren;

Vragen hiervoor? Contacteer één van onze experten!

Deel dit artikel

Elise Vanhamme

Senior Advisor Social Legal elise.vanhamme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.