/

/

strengere voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen-of nachtarbeid

Legal
02 augustus 2022

door Ellen Verstraete en Elissa Vantomme

Strengere voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen-of nachtarbeid

Vanaf 1 april 2022 zorgt de Wet van 28 maart 2022 over verlaging van de lasten op arbeid voor strengere toepassingsvoorwaarden, om te kunnen genieten van de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting bedrijfsvoorheffing. In dit artikel leggen we u de wijzigingen haarfijn uit.

Strengere voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegen-of nachtarbeid

Het principe is simpel: ondernemingen waar ploegen-of nachtarbeid wordt verricht, en die hiervoor aan de werknemers een premie toekennen, genieten onder bepaalde voorwaarden van een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 22,8% van de belastbare bezoldigingen. De nieuwe wet brengt echter enkele veranderingen met zich mee.

Wat is er nu gewijzigd?

Opsplitsing in 2 afzonderlijke vrijstellingen

De vrijstelling in geval van ploegenarbeid zal worden gescheiden van deze van toepassing op nachtarbeid. De toepassingsvoorwaarden zullen dus voor elk van deze systemen apart worden beoordeeld. Voorheen konden de prestaties in ploegen-of nachtarbeid worden samengeteld om na te gaan of bv. aan de 1/3e norm voldaan was.

Berekening van de 1/3e norm gebeurt per uur in plaats van per dag

De werknemer moet tenminste een derde van de arbeidstijd in ploegenarbeid (of in nachtarbeid) tewerkgesteld zijn geweest vooraleer de vrijstelling van doorstorting kan gebeuren. Deze berekening wordt gemaakt op uurbasis en de Wet op de verlaging van de lasten op arbeid bepaalt wat in de teller en in de noemer opgenomen moet worden.

Toelating van 15 minuten pauze tussen 2 opeenvolgende ploegen mogelijk

Er zal een pauze van maximaal 15 minuten worden toegelaten tussen de twee ploegen. Er was nu namelijk onduidelijkheid door de voorwaarde die zegt dat ploegen elkaar zonder onderbreking dienen op te volgen.

Toekenning van een minimumpremie

In het kader van nachtarbeid moet vanaf 1 april 2022 een minimumpremie van 12% van het contractuele bruto uurloon toegekend worden. De minimumpremie in geval van ploegenarbeid moet 2% van het contractuele bruto uurloon bedragen.

Bijkomend zal vanaf 1 april 2024 de toekenning van deze premie opgenomen moeten zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst.

Uitzendkrachten

Vanaf 1 oktober 2022 zal het akkoord van de gebruiker nodig zijn vooraleer het uitzendkantoor nog verder de regeling kan gebruiken

Wil je meer informatie hierover? Neem dan zeker contact op met één van onze experten.

Deel dit artikel

Ellen Verstraete

Senior Manager Social Legal ellen.verstraete@vdl.be

Elissa Vantomme

Senior Advisor Social Legal elissa.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.