/

/

eerste aanwervingen: veranderingen voor de doelgroepvermindering

Tax & Legal
03 maart 2022

door Ellen Verstraete en Elissa Vantomme

Eerste aanwervingen: veranderingen voor de doelgroepvermindering

Als u als werkgever een nieuwe werknemer aanwierf, genoot u van een RSZ-vermindering voor de eerste tot en met zesde werknemer. Sinds 1 januari 2022 is de regelgeving daarrond aangepast. De begrippen ‘nieuwe werkgever’ en ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) worden anders gedefinieerd, zodat de vermindering nauwer aansluit bij het doel ervan: startende werkgevers ondersteunen bij de aanwerving van personeel.

Eerste aanwervingen: veranderingen voor de doelgroepvermindering

Tot 31 december 2021 moest de werkgever slechts aan 2 voorwaarden voldoen om van de RSZ-vermindering eerste werknemer te genieten:

  • nog nooit personeel tewerkgesteld hebben of in de laatste 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding geen werknemers hebben tewerkgesteld die onderworpen zijn aan de RSZ-wetgeving;
  • en in het geval men deel uitmaakte van een TBE, dan moest door de nieuwe aanwerving meertewerkstelling worden gecreëerd.

Sinds 1 januari 2022 spreekt men van ‘nieuwe werkgever van een eerste werknemer’ wanneer die

  • nog nooit onderworpen was aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van werknemers (met uitzondering van een aantal categorieën) of hieraan niet meer onderworpen was in de 12 maanden voorafgaand aan de indiensttreding;
  • en deel uitmaakt van een simultane TBE waar al een werknemer in dienst is.

Voor de tweede tot zesde werknemer wordt op een gelijkaardige manier gewerkt.

Simultane TBE

Een belangrijke nieuwigheid is de notie ‘simultane TBE’. Die betreft 2 of meer ondernemingen die op datum van de indiensttreding zowel een sociale band als een socio-economische verwevenheid hebben (lees: het zijn nauw samenwerkende entiteiten die grotendeels functioneren als een geheel). Voor die bedrijven wordt de ranginname voortaan bepaald op het niveau van de TBE. Concreet betekent dit dat wanneer een werkgever zonder werknemers die deel uitmaakt van een simultane TBE waar reeds 6 werknemers in dienst zijn, een eerste werknemer wil aanwerven, hij geen gebruik meer kan maken van de doelgroepvermindering. Dit in tegenstelling tot de oude regelgeving waar een nieuwe werkgever die deel uitmaakte van een TBE, de RSZ-vermindering voor de eerste tot en met zesde werknemer kon genieten voor zover door de aanwerving in de TBE meertewerkstelling werd gecreëerd. Bij een historische TBE gaat het om juridische entiteiten die elkaar opvolgen en/of het gevolg zijn van afsplitsingen, maar waarbij de beide juridische entiteiten op het ogenblik van indienstneming van een nieuwe werknemer niets meer met elkaar te maken hebben. In dat geval wordt de rang nog steeds op het niveau van de juridische entiteit bepaald. Binnen een historische TBE kan dus bijvoorbeeld tweemaal gebruik worden gemaakt van de doelgroepvermindering voor de derde werknemer, op voorwaarde dat er meertewerkstelling wordt gecreëerd en dat aan de andere voorwaarden voldaan is.

Wat de RSZ-vermindering eerste werknemer zelf betreft, kon men tot 31 december 2021 genieten van een volledige vrijstelling van de basis RSZ-bijdragen (25%), en dat onbeperkt in de tijd. Sinds 1 januari 2022 is het bedrag van de vermindering voor de eerste aanwerving geplafonneerd op 4.000 euro per kwartaal. Het gevolg voor de praktijk is dat er voor een maandloon van 5.330 euro (of een uurloon van 32,29 euro) nog een volledige vrijstelling zal worden genoten. Voor de lonen die hoger liggen dan deze bedragen, overschrijden de basis RSZ-bijdragen het geplafonneerde bedrag van 4.000 euro en zal er dus nog bijgepast moeten worden. Dat geldt zowel voor de nieuwe eerste aanwervingen vanaf 2022 als voor de eerste aanwervingen voorafgaand aan 2022.

Deel dit artikel

Ellen Verstraete

Senior Manager Social Legal ellen.verstraete@vdl.be

Elissa Vantomme

Senior Advisor Social Legal elissa.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.