/

/

vakantiewoning verhuren vanaf 2022, wat met de btw?

Tax & Legal
18 januari 2022

door Dries Torreele en Lisa Heynderickx

Vakantiewoning verhuren vanaf 2022, wat met de btw?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen verhuurders van gemeubileerd logies met aanvullende diensten niet langer genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Ondernemingen die op kalenderjaarbasis minder dan 25.000 euro omzet genereren, kunnen opteren voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Dergelijke ondernemingen rekenen in dat geval geen btw aan, hebben geen recht op btw-aftrek en moeten geen btw-aangiften indienen.

Vakantiewoning verhuren vanaf 2022, wat met de btw?

Naar aanleiding van de Programmawet van 27 december 2021 heeft de wetgever beslist dat verhuurders van gemeubileerde kamers met aanvullende dienst(en), niet langer kunnen genieten van bovengenoemde vrijstellingsregeling. Als gevolg hiervan zullen de verhuurders van gemeubeld logies onderworpen zijn aan alle btw-verplichtingen (o.a. indienen van periodieke btw-aangiften) en 6% btw moeten heffen op hun verhuurdiensten. 

De wetgever heeft echter ook beslist om de huidige voorwaarden waaronder de verhuur van gemeubeld logies belastbaar is aan te passen. Vanaf 1 juli 2022 zal de verhuur van gemeubeld logies belastbaar zijn wanneer minstens een van volgende diensten wordt aangeboden:

  • fysiek onthaal van gasten;
  • dagelijks verschaffen van ontbijt;
  • terbeschikkingstelling met inbegrip van het (minstens eenmaal per week) vervangen van huishoudlinnen.

Wordt niet minstens één van deze diensten aangeboden? Dan zal de verhuur na 1 juli 2022 nog steeds zijn vrijgesteld van btw. Deze wijziging maakt nu wel duidelijk waar een verhuurder minimum aan moet voldoen om het vakantieverblijf te kunnen verhuren mét btw. Dat maakt dat er ook een recht op aftrek ontstaat, waarop de btw op bouwwerken, verbouwingswerken, etc. gerecupereerd kunnen worden.

De wetgever heeft echter ook in een tolerantie voorzien voor verhuurders die slechts een heel beperkte omzet genereren en geen btw wensen aan te rekenen. De vrijstelling zal nog steeds toegepast kunnen worden op verhuur met aanvullende dienst(en) door een particulier die:

  • wordt verricht in het kader van de bijzondere regeling inzake deeleconomie door tussenkomst van een erkend elektronisch platform;
  • de maximale omzet van 6.390 euro (2021) niet overschrijdt.

Doordat er op vandaag nog geen gespecialiseerd platform erkend is (ook AirBnB niet), is er echter voorzien in een overgangsperiode tot 1 juli 2022. Tijdens deze periode zal de erkenning van het platform geen voorwaarde zijn om van deze vrijstelling te kunnen genieten. Na 1 juli 2022 zullen de verhuurders die gebruik maken van AirBnB echter ook btw moeten aanrekenen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Lisa Heynderickx

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.