/

/

quickscan gdpr

Berekeningstools

Quickscan GDPR

Europa heeft er een prioriteit van gemaakt om de persoonsgegevens van haar burgers te beschermen. Met de invoering van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) in 2018 wil Europa dat bedrijven en vrije beroepers de nodige maatregelen treffen om alle persoonsgegevens en gevoelige (medische) gegevens van hun personeel, klanten of patiënten en andere belanghebbenden wiens persoonsgegevens verwerkt worden, beter te beschermen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft in de afgelopen jaren als privacy regulator bedrijven en vrije beroepers actief gecontroleerd of ze wel degelijk de nodige maatregelen nemen. Sommige bedrijven hebben ook al boetes gekregen omdat ze niet voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Om na te gaan of u voldoet aan de huidige GDPR-maatregelen, ontwikkelden wij een tool om dit eenvoudig na te gaan. Hieronder vindt u een aantal stellingen die u met ‘waar’ of ‘niet waar’ kunt beantwoorden. Beantwoordt u meer dan 3 vragen met ‘niet waar’, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be. Zij zullen u verder begeleiden bij de bescherming van uw belangrijke gegevens.

Quickscan GDPR

Het management en het personeel van jouw bedrijf of organisatie is op de hoogte van de nieuwe wetgeving rond de verwerking van persoonsdata die door Europa wordt opgelegd sinds 25 mei 2018 (GDPR).

Je kan onmiddellijk alle persoonlijke informatie die je over een personeelslid of klantencontact bijhoudt, aan die persoon doorgeven indien men erom vraagt.

Je kan diezelfde persoonlijke informatie in een bestand opslaan om door te geven aan een ander bedrijf of organisatie als die persoon erom vraagt.

Er is een data-register waarbij alle persoonlijke data die bijgehouden wordt, in kaart wordt gebracht en waarbij er onder andere vermeld wordt op welke computersystemen die data wordt opgeslagen en hoe die data beveiligd wordt.

Er is een volledig uitgewerkt IT beveiligingsbeleid in jouw bedrijf.

Er wordt geen persoonlijke data bewaard in de cloud.

Er wordt geen gevoelige data van personeelsleden opgeslagen (medische data, geaardheid, politieke voorkeur, lid van een vakbond, ... )

Er worden geen e-mails verstuurd naar prospecten of klanten.

Je weet niet wie er jouw website heeft bezocht.

Je hebt geen filialen in andere landen.

Wij beschikken over een team van specialisten die dagelijks de nieuwe wetgeving op de voet volgt. Wens je meer informatie over de specifiek geldende regelingen, neem dan contact op via contact@vdl.be.

Disclaimer
Aan de uitwerking van deze tools werd door Vandelanotte en zijn medewerkers de nodige zorg en aandacht besteed. Deze tools geven dan ook een zo volledig mogelijk en actueel resultaat. Ondanks alle inspanningen bij het ontwerpen van de berekeningsprogramma's kan Vandelanotte de volledigheid en accuraatheid echter niet garanderen. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.