Kies uw taal:
Berekeningstools

Quickscan GDPR

Europa wil binnenkort de dataprivacy van haar burgers grondig beschermen. Het eist daarom dat alle bedrijven en vrije beroepen tegen 25 mei 2018 de nodige maatregelen treffen om alle persoonsgegevens en voornamelijk de gevoelige (medische) gegevens van hun personeel, klanten of patiënten beter te beschermen. De Privacy Commissie in België zal bijgevolg hervormd worden tot regulator en zal inspecteurs op de baan sturen om te controleren of bedrijven wel degelijk de nodige maatregelen nemen. Bedrijven waarbij gevoelige data gestolen worden en waar geen beveiligingsbeleid gevoerd wordt, dreigen een fikse boete te krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4% van de omzet.

Om na te gaan of u goed voorbereid bent op de nakende GDPR-maatregelen, ontwikkelden wij een tool om dit eenvoudig na te gaan. Hieronder vindt u een aantal stellingen die u met waar of niet waar kunt beantwoorden. Beantwoordt u minder dan 7 vragen als waar, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Deze zal u verder begeleiden bij de bescherming van uw belangrijke gegevens. Data zijn namelijk het nieuwe goud, het beschermen daarvan onze nieuwste uitdaging.
Naam is verplicht.
E-mailadres is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
privacyverklaring
 
waar
niet waar
Het management en het personeel van uw bedrijf of organisatie is op de hoogte van de nieuwe wetgeving rond persoonlijke data die door Europa wordt opgelegd vanaf 25/05/2018 (GDPR).
U kan onmiddellijk alle persoonlijke informatie die u over een personeelslid of klantencontact bijhoudt, aan die persoon doorgeven indien men erom vraagt.
U kan diezelfde persoonlijke informatie in een bestand opslaan om door te geven aan een ander bedrijf of organisatie als die persoon erom vraagt.
Er is een data-register waarbij alle persoonlijke data die bijgehouden wordt, in kaart wordt gebracht en waarbij er onder andere vermeld wordt op welke computersystemen die data wordt opgeslagen en hoe die data beveiligd wordt.
Er is een volledig uitgewerkt IT beveiligingsbeleid in uw bedrijf.
Er wordt geen persoonlijke data bewaard in de cloud.
Er wordt geen gevoelige data van personeelsleden opgeslagen (medische data, geaardheid, politieke voorkeur, lid van een vakbond, ... )
Er worden geen e-mails verstuurd naar prospecten of klanten.
U weet niet wie er uw website heeft bezocht.
U heeft geen filialen in andere landen.
Gelieve alle vragen te beantwoorden.

Resultaat

Er moet dringend actie ondernomen worden.
Er is nog wat werk te verrichten om compliant te zijn met de GDPR.
U bent klaar voor de GDPR.
Disclaimer
Aan de uitwerking van deze tools werd door Vandelanotte en zijn medewerkers de nodige zorg en aandacht besteed. Deze tool geeft dan ook een zo volledig mogelijk en actueel resultaat. Ondanks alle inspanningen bij het ontwerpen van de berekeningsprogramma's kan Vandelanotte de volledigheid en accuraatheid echter niet garanderen. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.