Duurzaamheid
09 november 2023

Waarom duurzaamheid van belang is bij de volledige waardeketen

door Kelly Goelens

Het is van essentieel belang om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten, niet alleen voor de reputatie maar ook voor de inkomsten van een bedrijf. ESG-factoren kunnen namelijk aanzienlijke invloed hebben op hoe een bedrijf gewaardeerd wordt.

We kunnen op vandaag (nog) geen mathematisch model uitbouwen om de impact van ESG en duurzaamheid op de waardering van een onderneming te becijferen, maar verhoogde aandacht en waakzaamheid is de boodschap wanneer we de waarderingsoefening maken.

Factoren zoals het milieu kunnen bijvoorbeeld de reputatie en levensvatbaarheid van een bedrijf op lange termijn beïnvloeden. Een bedrijf dat inbreuken pleegt op de milieuwetgeving kan geconfronteerd worden met torenhoge boetes of kosten, maar ook met negatieve publiciteit die tot lagere verkopen kan leiden. Dergelijk inkomstenverlies of verhoogde uitgaven leiden ontegensprekelijk tot een lagere waardering. Anderzijds kan een bedrijf met een sterke reputatie op vlak van milieu makkelijker investeerders aantrekken en positieve media-aandacht krijgen, wat dan weer leidt tot hogere inkomsten en een hogere waardering.

Hetzelfde geldt voor bedrijven die een duurzame strategie volgen op vlak van personeel. Een duurzaam personeelsbeleid heeft namelijk ook een positief effect op waardering. Bedrijven met zo’n beleid zijn beter in staat om op lange termijn gekwalificeerde medewerkers aan te trekken, zelfs in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Dat zal resulteren in toekomstige inkomstenstromen. Aan de andere kant zullen bedrijven met een negatieve reputatie de war on talent verliezen, wat dan weer een negatieve impact heeft en tot inkomstenverlies zal leiden.

Extra investeringen

Ondernemingen die nu prioriteit geven aan ESG, zijn voorbereid op de risico’s op lange termijn. Door die risico’s nu aan te pakken, kunnen bedrijven het effect op hun kasstromen beperken en hun levensvatbaarheid op de lange termijn zelfs vergroten. Hoewel de impact van ESG per sector kan verschillen, zullen ondernemingen zonder twijfel extra investeringen moeten doen om de omschakeling naar ESG te maken. De noodzakelijke investering dient becijferd te worden om rekening mee te houden bij het uitvoeren van de waardering.

Een ander element dat invloed heeft op waardering, is de kost van het vreemd vermogen. Uit recent onderzoek blijkt dat ondernemingen met een hogere ESG-score aanzienlijk gemakkelijker financiering kunnen verkrijgen. Dat resulteert in lagere kapitaalkosten en dus een hogere waardering.

We kunnen concluderen dat ESG daadwerkelijk grote invloed heeft op de waardering van bedrijven. De waardering weerspiegelt immers de verwachte toekomstige kasstromen die een bedrijf zal genereren. Bedrijven die duurzaamheid en ESG prioriteit geven, zullen naar verwachting minder blootgesteld worden aan langetermijnrisico’s en daardoor meer inkomsten zien. Aan de andere kant zullen ondernemingen die geen duurzaam businessmodel opbouwen en zich niet aanpassen aan de ESG-revolutie naar verwachting te maken krijgen met extra kosten, negatieve publiciteit, gemiste inkomsten en dus een lagere waardering.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Kelly Goelens

Senior Manager Corporate Finance kelly.goelens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.