Tax
23 januari 2024

Uitbreiding regeling vrijstelling kleine onderneming naar andere lidstaten

door Emiel Vanhée en Bert Vandorpe

Met ingang van 1 januari 2025 hebben Belgische belastingplichtigen de mogelijkheid om de vrijstelling voor kleine ondernemingen ook in het buitenland toe te passen. Deze verruiming zorgt ervoor dat ondernemingen met een beperkte omzet en die hun activiteiten willen uitbreiden naar het buitenland niet meer verplicht zijn om zich daar te registreren voor btw-doeleinden of btw-aangiften in te dienen.

Huidige vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

De btw-belastingplichtigen van wie de in België gerealiseerde jaaromzet niet meer bedraagt dan 25.000 EUR, kunnen opteren voor de vrijstelling voor kleine ondernemingen voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.

De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen ontheft een btw-belastingplichtige in belangrijke mate van de fiscale verplichtingen die normaal gezien worden opgelegd. De belastingplichtige die deze vrijstelling toepast, moet:

  • geen btw aanrekenen aan zijn klanten;

  • geen btw doorstorten aan de Schatkist;

  • geen periodieke btw-aangiften indienen

Aangezien er geen btw wordt aangerekend, kan de btw op de inkomende handelingen niet afgetrokken worden. Verder zal er ook een btw-nummer ontvangen worden dat wordt voorafgegaan door de letters ‘BE’ (Bijvoorbeeld: BE 0123.456.789).

Voorwaarden voor toekomstige toepassing van de regeling in het buitenland

Om te beoordelen of de vrijstelling voor kleine ondernemingen van toepassing is, wordt er een dubbele drempel ingevoerd, een nationale omzetdrempel en een Europese omzetdrempel. Ieder Europees land heeft zijn eigen nationale omzetdrempel. Voor de toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemingen mag de Belgische onderneming deze drempel in ieder land waar ze bijkomend actief is niet overschrijden. In Nederland bedraagt deze drempel bijvoorbeeld 20.000 EUR. De Europese omzetdrempel bepaalt daarentegen dat de jaaromzet in de Europese Unie niet meer mag bedragen dan 100.000 EUR.

Formaliteiten

Aanvraag vrijstellingsregeling kleine ondernemingen in België

Een Belgische onderneming die reeds bestaat en de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wenst toe te passen in België moet een aanvraag tot wijziging van btw-identificatie (formulier e604B) indienen via MyMinfin.

Nieuwe Belgische ondernemingen of ondernemingen die niet in het bezit zijn van een Belgisch btw-nummer en die wensen te opteren voor deze regeling moeten een aanvraag tot btw-identificatie (formulier e604A) indienen.

Aanvraag vrijstellingsregeling kleine ondernemingen in het buitenland

Wanneer een Belgische onderneming die als vrijgestelde kleine onderneming wordt beschouwd, gebruik wil maken van deze regeling in een ander EU-land, is het noodzakelijk om een nieuwe voorafgaande kennisgeving te doen aan de Belgische btw-administratie. Als gevolg hiervan zal de onderneming een individueel identificatienummer ontvangen met het achtervoegsel "EX" (Bijvoorbeeld: BE 0123.456.789 EX).

Registratie van de omzetten

Belgische btw-belastingplichtigen die de vrijstelling voor kleine ondernemingen toepassen, moeten hun omzet op kwartaalbasis meedelen aan de Belgische btw-administratie. Het betreft enerzijds hun omzet in België en anderzijds de omzet in andere lidstaten dan België. De belastingplichtige moet deze info verstrekken binnen de maand te rekenen vanaf het einde van het kalenderkwartaal.

Wanneer de omzetdrempel in de Europese Unie wordt overschreden, moet de belastingplichtige de Belgische btw-administratie hiervan binnen de 15 werkdagen in kennis stellen. Vanaf de datum van overschrijding is de vrijstelling voor kleine ondernemingen niet langer van toepassing.

Heb je vragen over de vrijstelling voor kleine ondernemingen? Neem dan contact op met jouw accountmanager of met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Emiel Vanhée

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.