/

/

persbericht | aigust krijgt drie nieuwe partners

In de pers
20 december 2023

door Nikolas Vandelanotte

PERSBERICHT | aiGUST krijgt drie nieuwe partners

aiGUST, het fintechbedrijf van BDO, Van Havermaet en Vandelanotte, dat via AI financiële adviezen, trends en benchmarks formuleert, trekt met Baker Tilly, Certifisc en RSM drie nieuwe aandeelhouders aan. In augustus 2024 gaat aiGUST naar de markt om via datadeling een meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen. Dat moet het accountancylandschap verder optimaliseren.

aiGUST logo

aiGUST, het fintechbedrijf van BDO, Van Havermaet en Vandelanotte slaat de handen in elkaar met drie nieuwe partners: Baker Tilly, Certifisc en RSM [1]. Met een kapitaalverhoging wordt het aandeelhouderschap uitgebreid net als de database van aiGUST.

In 2022 richtten BDO, Van Havermaet en Vandelanotte het fintechbedrijf op. Met aiGUST wil men de data die verspreid zit over verscheidene bestaande boekhoudsoftwarepakketten en andere systemen beveiligd en geanonimiseerd op één plaats samenbrengen. Het fintechbedrijf vergaart data via zijn gebruiksmodel: partijen delen hun data wanneer ze gebruikmaken van het platform. Zo ontstaat er een uitgebreide database die hen toelaat om via artificiële intelligentie financiële adviezen, trends en benchmarks te formuleren voor de bedrijfswereld. Op die manier beoogt de fintech om de manier van werken in de hele sector te verbeteren.

Wij hebben aiGUST niet gelanceerd met het idee om vanuit drie partijen te starten en de deur dicht te trekken. We moedigen deelname juist aan, omdat we het voordeel zien van samenwerking om onze sector efficiënter te maken. Dat is alleen mogelijk als we over concurrentiegrenzen heen de handen in elkaar slaan om zo de AI-gegenereerde uitkomsten van aiGUST te optimaliseren. Samen zetten we de AI-toekomst van de accountancysector kracht bij. Tim Bottelbergs , CEO aiGUST

AI in de sector

Door de technologie van aiGUST beschikbaar te maken voor de aangesloten accountancykantoren, slaagt het fintechbedrijf erin om in realtime gedetailleerde analyses te maken over ondernemingen en sectoren. Hierdoor kunnen de accountants hun klanten nog gerichter en sneller adviseren. Zo blijkt uit een analyse van de bouwsector dat gedurende de eerste 9 maanden van 2023 een omzetverlies van gemiddeld meer dan 6% werd vastgesteld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en dit ondanks de stijgende prijzen. Voor een kwart van de bedrijven gaat het zelfs over een omzetdaling van meer dan 25%. Bovendien worden deze bouwbedrijven geconfronteerd met stijgende personeelskosten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waardoor ook de rendabiliteit onder druk komt te staan. Dankzij deze inzichten kunnen deze bedrijven dus snel schakelen om hun omzetverlies te beperken.

Advies over concurrentiegrenzen heen

Vanaf het eerste kwartaal van 2024 kunnen de nieuwe partners via een licentie de modules van aiGUST gebruiken. Dat is goed nieuws, want bij alles wat met AI te maken heeft, geldt ook hier het principe: hoe meer data, hoe beter de werking van het systeem. In augustus 2024 trekt aiGUST naar de markt. Dan kunnen ook andere spelers die hun data delen met aiGUST gebruikmaken van hun diensten.

Vandaag is er een voelbare verschuiving van accountant als dataverwerker naar accountant als adviseur van ondernemingen. Dat maakt van aiGUST een opportuniteit voor de hele sector. “AI oefent ten eerste een tijdbesparende functie uit die ervoor zorgt dat accountants efficiënter data kunnen verwerken. Ten tweede kan AI via deze uitgebreide dataset nieuwe en brede inzichten verwerven waarmee een accountant zijn klanten heel gericht kan adviseren, en dat op basis van input uit heel de sector”, aldus Bottelbergs.

[1] RSM is een multinationaal netwerk van accountskantoren met audit-, belasting- en consultingexperts. Baker Tilly is een accountancy- en bedrijfsadviesnetwerk gespecialiseerd in accountancy, audit, consultancy, corporate finance & ESG. Certifisc, een accountancykantoor met vestigingen in Oudenaarde en Gent, is, ondanks haar kleinere omvang, vanuit haar digitale mindset en dienstverlening zelf al jaren bezig met de opzet van enkele digitale portalen.

Over aiGUST

aiGUST is een Belgisch fintechbedrijf dat de grootste financiële datavijver van België bouwt en daar zelf ontwikkelde intelligente algoritmes op los laat om automatisch adviezen te formuleren en trends te detecteren voor accountants. De techstart-up bundelt data uit alle mogelijke boekhoudsoftwarepakketten en andere bronnen zoals loongegevens, gedetailleerde verkoopcijfers, energieverbruik of klantendata. Bedrijven die een softwarelicentie kopen van aiGUST treden toe tot een ecosysteem waarbij ze de kracht van alle verzamelde data kunnen gebruiken om op basis van de inzichten zelf hun innovatievermogen te versterken. aiGUST is gevestigd in Leuven en stelt 10 mensen tewerk.

Voor meer info: www.ai-gust.io 

Deel dit artikel

Nikolas Vandelanotte

Certified Auditor & Accountant nikolas.vandelanotte@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.