Legal
10 oktober 2023

Nieuw centraal register voor bestuursverboden

door Wannes Gardin

Op 1 augustus trad de wet betreffende het centraal register voor bestuursverboden in werking. Een door de rechter opgelegd bestuursverbod bleek in het verleden vaak zijn doel te missen door het gebrek aan een doeltreffend opvolgmechanisme. Het centraal register moet daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat bestuursverboden daadwerkelijk gecontroleerd en gevolgd worden.

Wat is een bestuursverbod?

Bestuurders met een bestuursverbod kunnen voor een periode van 3 tot 10 jaar geen mandaten van zaakvoerder, bestuurder, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, de directieraad of de raad van toezicht, vereffenaar van een rechtspersoon of een vertegenwoordiger binnen een vennootschap of vereniging uitoefenen. Dergelijke bestuursverboden kunnen worden opgelegd door strafrechters en ondernemingsrechters en komen vooral voor in het geval van faillissementen of ernstige nalatigheid in het beheer van vennootschappen.

Centraal register

De bestuursverboden worden op dit moment nog vastgelegd in vonnissen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar het ontbreekt aan een gestructureerde controle op de naleving ervan. Hierdoor kunnen bestuurders die door een beroepsverbod getroffen worden hun activiteiten in de praktijk gewoon voortzetten.

Vanuit de Europese Unie werd hierrond een nieuwe richtlijn uitgewerkt. Iedere lidstaat zal de informatie moeten bijhouden in een centraal register. Concreet is dat een online databank waar naast de griffies, notarissen en politiediensten ook elke burger toegang tot zal hebben. In dat laatste geval zullen wel slechts beperkte gegevens zichtbaar zijn. Het is de bedoeling dat alle lidstaten toegang hebben tot de nationale centrale registers en zo eenvoudig kunnen controleren of een ander EU-land al een bestuursverbod oplegde.

Bijkomende verplichtingen

Het nieuwe centrale register van bestuursverboden zal de toegang tot informatie vergemakkelijken en verplicht geraadpleegd moeten worden bij het oprichten van vennootschappen of het benoemen van bestuursleden. Vennootschappen en verenigingen zullen een bijkomende verklaring moeten opstellen en ondertekenen, waarin ze verklaren dat er geen bestuursverboden werden uitgesproken door een Belgische of buitenlandse rechtbank. De ondernemingsrechtbanken stelden reeds een standaardverklaring ter beschikking. Dit moet dan mee worden neergelegd ter griffie bij de benoeming van die mandataris.

Het is duidelijk dat deze nieuwe regelgeving de al niet zo eenvoudige formaliteiten die gepaard gaan met (publicaties van) benoemingen nog verzwaren. Onze specialisten staan je graag bij om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen. 

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.