Tax
11 juni 2024

Innovatieaftrek: wat houdt de regeling in?

door Sven Loosvelt en Siel Demeyer

Ondernemingen die investeren in innovatie kunnen van een aantal fiscale gunstmaatregelen genieten. Zo kunnen vennootschappen met bepaalde intellectuele eigendomsrechten gebruik maken van de innovatieaftrek. Deze aftrek wordt berekend op basis van de inkomsten die worden gegenereerd met deze intellectuele eigendomsrechten.

Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?

De innovatieaftrek is van toepassing op inkomsten uit:

  • Octrooien

  • Aanvullende beschermingscertificaten

  • Computerprogramma’s (software)

  • Kwekersrechten

  • Weesgeneesmiddelen

  • Van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit

In de praktijk zijn voornamelijk octrooien en computerprogramma’s (software) de meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten. Een octrooi beschermt een technische uitvinding, die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar moet zijn.

Interessant is dat ook software die louter intern wordt gebruikt binnen de onderneming (en dus niet gecommercialiseerd wordt) in aanmerking komt. Zowel eigenaars als houders van een gebruiksrecht (vruchtgebruikers, licentiehouders) kunnen van deze maatregel genieten.

Merken en andere marketinggerelateerde intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen of domeinnamen, zijn echter uitgesloten van het toepassingsgebied van de innovatieaftrek.

Wat houdt de regeling in?

Dankzij de innovatieaftrek kan een vennootschap 85% van de netto innovatie-inkomsten in aftrek brengen van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting. De kwalificerende inkomsten omvatten o.a. licentievergoedingen, inbegrepen royalty’s, inkomsten uit de verkoop van intellectuele eigendomsrechten en ontvangen schadevergoedingen. Deze inkomsten dienen verminderd te worden met de gerelateerde O&O-uitgaven van het jaar waarin de inkomsten werden gerealiseerd, alsook met de historische O&O-uitgaven met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht. De historische kosten kunnen echter gespreid worden over een termijn van maximaal zeven aanslagjaren.

De aftrek wordt verder beperkt tot het aandeel van de kwalificerende O&O-uitgaven (verhoogd met 30%) in de totale O&O-uitgaven gerelateerd aan het intellectuele eigendomsrecht. Kwalificerende O&O-activiteiten zijn activiteiten die de vennootschap zelf uitoefent of uitbesteedt aan onafhankelijke derde partijen, zoals externe laboratoria of universiteiten. Uitgaven voor O&O-activiteiten die worden uitbesteed aan verbonden ondernemingen of voor de verwerving van intellectuele eigendomsrechten, zijn niet-kwalificerende O&O-uitgaven.

Het is bijgevolg van groot belang dat de O&O-activiteiten en de intellectuele eigendomsrechten op een correcte manier worden gestructureerd binnen de groep voor een optimale toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten.

Documentatieverplichting

Vennootschappen die gebruik willen maken van de innovatieaftrek, moeten voldoen aan uitgebreide documentatieverplichtingen. Voor elk intellectueel eigendomsrecht moet de vennootschap bewijsmateriaal beschikbaar houden omtrent de werkelijke waarde van de verworven intellectuele eigendomsrechten, het bedrag van de netto- en bruto-innovatie-inkomsten en de berekening van de kwalificerende en globale uitgaven.

Bij Vandelanotte staan wij klaar om je te helpen bij het opstellen van de vereiste documentatie voor de innovatieaftrek. Neem contact op met jouw accountmanager of een van onze specialisten via onderstaand formulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Certified Tax Advisor sven.loosvelt@vdl.be

Siel Demeyer

Senior Advisor Tax siel.demeyer@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.