Subsidies
28 september 2023

Het Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

door Anneleen Wydooghe

In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet stijgen. Het Pendelfonds heeft daarom op 18 september voor de 14de keer een subsidieoproep gelanceerd. Het subsidieert projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen.

Welke projecten?

De oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Hoe meer een ingediend project valt onder de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op subsidiëring.

Wat wordt gesubsidieerd?

  • Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of carpooling faciliteren;

  • De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen en elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen;

  • Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;

  • Vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;

  • Kosten voor fietsonderhoud en de kosten voor het onderhoud van elektrisch aangedreven fietsen;

  • Fietsvergoedingen;

  • Onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;

  • De aankoop van uitrusting voor fietsers en voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen;

  • Projectcoördinatiekosten;

  • Vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. Het omvat maatregelen die verschillend zijn van de maatregelen, vermeld in artikel 10, eerste lid, 1° tot en met 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds. Innovatieve vormen van woon-werk verkeer zijn nieuwe instrumenten en maatregelen die in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het lanceren van de 14e oproep van het Pendelfonds werden geïntroduceerd in Vlaanderen met het oog op een duurzame organisatie van het woon-werk verkeer.

Voor wie?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Deadline?

Bedrijven en organisaties die een project willen indienen, kunnen van 18 september tot 18 oktober een dossiernummer aanvragen. Daarna hebben ze tot 18 januari tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.