Duurzaamheid
02 november 2023

Duurzaamheid, relevant voor elke ondernemer?

door Anneleen Wydooghe

Als dienstverlenend bedrijf is onze impact op het milieu eerder beperkt, vergeleken met die van productiebedrijven. Is duurzaamheid dan wel een relevant onderwerp voor ons als onderneming om strategisch op in te zetten, los van het voldoen aan de eisen van de CSRD? Het antwoord is volmondig ja! Zo doen we het bij Vandelanotte.

Basisvragen

De methodiek opgelegd door de CSRD neemt je als ondernemer mee door een aantal zeer duidelijke basisvragen. Wie zijn je stakeholders? Welke relaties heb je (en wil je hebben)? Wat zijn de duurzaamheidsthema’s waar je als onderneming mogelijks een impact op hebt in de ruimere samenleving? Die vragen dagen je uit om kritisch naar je huidige strategische keuzes te kijken.

Bij de interactie met werknemers, klanten, leveranciers en – voor de dapperen onder ons – misschien zelfs de concurrentie, krijg je de kans om samen stil te staan bij de rol die je als onderneming speelt in het groter geheel van onze samenleving. Daarnaast, en misschien wel vooral, dwingt het je om na te denken waar je als bedrijf of sector naar toe moet in de toekomst.

  • Zal je als bedrijf blijven samenwerken met eender welke klant of zullen zij ook moeten voldoen aan bepaalde eisen?

  • Hoe wens je je te profileren op de markt naar de verschillende stakeholders toe en hoe verwacht je te zullen moeten evolueren?

Juiste keuzes

Het zou ideaal zijn als uit de analyse blijkt dat jouw huidige strategische keuzes juist waren, zoals bij ons het geval was.

  • Onze werknemers zijn ons hoogste goed en wij zetten daar onverminderd op in. Dat doen we onder meer op vlak van opleidingen, omkadering, diversiteit en welzijn.

  • Een toenemende focus op cybersecurity en duidelijke code of conducts zorgen voor een veilige en verantwoorde werkomgeving.

  • We investeren in een duurzame toekomst door de vergroening van ons wagenpark en onze gebouwen.

Voor een dienstenbedrijf als het onze zijn het vanzelfsprekende keuzes. We zien echter bij veel ondernemers een angst om geconfronteerd te worden met eisen en verplichtingen die totaal niet in lijn liggen met hetgeen waar ze op (willen) focussen. Die angst is echter ongegrond. Een serieuze analyse van stakeholders en duurzaamheidsaspecten bevestigt juist de relevantie van je strategie en onderstreept waarom je moet blijven inzetten op die speerpunten.

Duidelijke targets

Maar dan komt het lastige deel. Uiteraard zetten we in op de correcte speerpunten, maar hoe vaak maken we die concreet, meetbaar en kwantificeerbaar? Hoe vaak durven we concrete KPI’s op korte en lange termijn te stellen? Hoe ambitieus durven we te zijn?

Na de analysefase komt namelijk de tijd om alles te vertalen in duidelijke targets en actieplannen. Hoewel die fase de grootste uitdaging is, zorgt het ook voor een grote meerwaarde. Door alles concreet te maken, word je als bedrijf uitgedaagd om de daad bij het woord te voegen en te doen wat je predikt.

Samengevat: het duurzaamheidsvraagstuk komt op ons pad, of we het nu willen of niet. Het is aan elk van ons om dit te omarmen als opportuniteit en voorbereid de toekomst tegemoet te gaan of om het te zien als de uitdaging te veel.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.