International
08 februari 2024

Bijzonder belastingstelsel voor expats: bijkomende fichevermelding

door Shauni Taildeman en Eline Demeyere

Sinds 1 januari 2022 is een nieuw fiscaal gunstregime voor expats in werking getreden, nl. het 'Bijzonder Belastingstelstel voor Ingekomen Belastingplichtigen en Ingekomen Onderzoekers' (BBIB/BBIO). Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van het belastingstelsel is het ontvangen van een bruto bezoldiging van minstens 75.000 euro op jaarbasis. Het vervullen van deze voorwaarde wordt in principe niet alleen beoordeeld op het moment van de indiening van de aanvraag tot het genieten van het BBIB, maar ook gedurende de volledige toepassingsperiode van het statuut.

Geen nominatieve lijst meer

Bijkomend moeten eveneens de wettelijke beperkingen op de terugkerende uitgaven die door de werkgever belastingvrij ten laste kunnen worden genomen, jaarlijks gecontroleerd worden. Die ten laste neming, bovenop de bezoldiging, wordt immers aangemerkt als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Dit geldt tot een bedrag van 30% van de jaarlijkse bruto bezoldiging en mits het niet overschrijden van een absoluut plafond van 90.000 euro per jaar.

Bij de inwerkingtreding van het stelsel werd de werkgever verplicht om jaarlijks een nominatieve lijst te bezorgen aan de fiscus van de tewerkgestelde expats die onder dit regime vallen. Deze verplichting was nodig zodat de fiscus controles zou kunnen uitvoeren. De wijze van mededeling en vorm van deze lijst zou bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Naar aanleiding van het uitblijven van een uitvoeringsbesluit en met administratieve vereenvoudiging in het achterhoofd, werd deze jaarlijkse lijst met ingang vanaf aanslagjaar 2024 echter vervangen door een bijkomende vermelding in Vak 29 op de jaarlijkse fiscale fiche 281.10, respectievelijk Vak 22 op de jaarlijkse fiscale fiche 281.20.

Vak 22
Vak 29

Aandachtspunten voor de werkgevers

Het statuut van ingekomen belastingplichtige zal vóór de normale einddatum beëindigd worden wanneer gedurende enig kalenderjaar niet langer is voldaan aan de minimale bezoldigingsdrempel van meer dan 75.000 euro. Het is daarom van groot belang om het behalen van deze drempel goed in de gaten te houden.

Heb je vragen over het nieuwe expat-regime en/of deze bijkomende ficheverplichting? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.

Deel dit artikel

Shauni Taildeman

Senior Advisor International shauni.taildeman@vdl.be

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.