/

/

verlenging tijdelijke maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

Legal
16 juli 2021

door Matthieu Vandevoorde en Wannes Gardin

Verlenging tijdelijke maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

Als gevolg van de coronacrisis werden heel wat ondernemingen de voorbije maanden geconfronteerd met ernstige economische en financiële moeilijkheden. Om het aantal faillissementen te beperken werden met de wet van 21 maart 2021 een aantal tijdelijke maatregelen in het leven geroepen om de toegang tot een gerechtelijke reorganisatieprocedure te vergemakkelijken. Die maatregelen worden nu verlengd tot 16 juli 2022. Wij zetten de belangrijkste maatregelen nog eens op een rij.

Verlenging tijdelijke maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

Versoepeling neer te leggen stukken

Voor de coronacrisis was een verzoekschrift tot opening van een gerechtelijke procedure alleen ontvankelijk indien de wettelijke verplichte stukken bij het verzoekschrift werden toegevoegd. Sinds de wet van 21 maart 2021 is het niet langer verplicht om deze stukken bij het verzoekschrift toe te voegen. Indien mogelijk, moeten de stukken worden ingediend uiterlijk twee dagen voor de zitting waarin de rechtbank oordeelt over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie. Bent u niet in staat om de gevraagde stukken binnen deze termijn aan te leveren, dan kunt u binnen dezelfde termijn een nota neerleggen waarin u rechtvaardigt waarom dat niet mogelijk is. In dat geval kan de rechtbank alsnog een beslissing nemen. De opstart van de procedure kan dankzij deze maatregel aanzienlijk worden versneld.

Voorbereidend akkoord

De wet van 21 maart 2021 geeft ondernemingen de mogelijkheid om, voorafgaand aan een gerechtelijke reorganisatieprocedure, de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te verzoeken om een gerechtsmandataris aan te stellen. De gerechtsmandataris staat de onderneming bij in het onderhandelen over een ‘voorbereidend akkoord’ met de schuldeisers. Het kan gaan om een minnelijk akkoord (met minstens twee schuldeisers) of het opstellen van een reorganisatieplan of collectief akkoord (met alle schuldeisers).

Het grote voordeel van deze nieuwigheid is de vertrouwelijkheid. Anders dan bij de klassieke reorganisatie wordt de reorganisatie op dit ogenblik namelijk nog niet bekendgemaakt. En laat dit nu net de reden zijn waarom het in veel gevallen bij de klassieke reorganisatie misliep. Na de publicatie haakten schuldeisers, leveranciers en kredietverleners massaal af. Daardoor was er vaak geen oplossing meer mogelijk. Door het vertrouwelijke karakter van deze procedure kan er nu constructief naar een oplossing met de schuldeisers worden gezocht. Indien er effectief een akkoord wordt bereikt, kan de gerechtsmandataris dit akkoord aan de voorzitter van de rechtbank voorleggen om eventueel een versnelde procedure van gerechtelijke reorganisatie in te leiden.

De maatregelen werden oorspronkelijk aangenomen voor een beperkte periode die zou eindigen op 30 juni 2021. Deze periode was echter te kort om een effectieve impact te hebben. De wetgever heeft daarom besloten om de maatregelen te verlengen tot 16 juli 2022. Op die manier valt de einddatum samen met de inwerkingtreding van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn op 17 juli 2022.

Deel dit artikel

Matthieu Vandevoorde

Wannes Gardin

Business Manager Legal wannes.gardin@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.