/

/

let op wanneer u diensten of goederen aanbiedt via een online platform

11 mei 2021

door Ine Coolman en Stephanie Vanmarcke

Let op wanneer u diensten of goederen aanbiedt via een online platform

Wie diensten of goederen aanbiedt via een online platform, denk aan de verhuur van een appartement of het bezorgen van maaltijden, zal vanaf 1 januari 2023 extra door de Belgische fiscus in de gaten worden gehouden. Dat is het gevolg van de invoering van de (Europese) DAC7-richtlijn, die ervoor zal zorgen dat er een automatische uitwisseling is van informatie voor alle platformoperatoren.

Let op wanneer u diensten of goederen aanbiedt via een online platform

Concreet moeten alle lidstaten de richtlijn tegen 31 december 2022 hebben omgezet in de nationale rechtsorde. De richtlijn is er gekomen omdat de inkomsten die vandaag via digitale platformen worden verworven, nog vaak onbekend terrein zijn voor de fiscale autoriteiten. Dat komt omdat ze over onvoldoende informatie beschikken om de inkomsten op een juiste manier vast te stellen en te controleren. Met de DAC 7-richtlijn komt er nu een rapporteringsverplichting voor alle platformoperatoren. Vanaf 1 januari 2023 worden zij verplicht om de informatie over de verkopers en hun activiteiten op het platform te verzamelen en die te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten.

De gerapporteerde informatie zal daarna door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met elkaar worden uitgewisseld. Op die manier kan iemand die vanuit België beroepsmatig goederen verkoopt of diensten aanbiedt op een digitaal platform en daarvan geen aangifte doet, alsnog door de Belgische fiscus in de gaten worden gehouden. Het kan hier trouwens zowel om individuen als om entiteiten (zoals vennootschappen) gaan.

Een voorbeeld

U verhuurt uw vakantiewoning via een digitaal platform. Vanaf 1 januari 2023 moet dat platform alle gegevens over dit onroerend goed verplicht rapporteren aan de bevoegde fiscale autoriteiten. De Administratie kan via deze weg te weten komen dat u in het bezit bent van een onroerend goed en hoeveel huurgelden u daaruit ontvangt. Een correcte aangifte wordt vanaf dat moment dus nóg belangrijker.

Deel dit artikel

Ine Coolman

Advisor International ine.coolman@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.