/

/

groene innovatie over de grens: subsidie voor vlaams-nederlandse projecten

Subsidies
12 april 2021

Groene innovatie over de grens: subsidie voor Vlaams-Nederlandse projecten

CrossRoads2 Sustainable Energy is een subsidieproject binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg).

Groene innovatie over de grens: subsidie voor Vlaams-Nederlandse projecten

Bij deze subsidieoproep focust men zich op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Deze projecten moeten tot stand komen door een samenwerking tussen ten minste één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen.

Welke innovatieprojecten komen in aanmerking?

De oproep richt zich op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

  • High tech systemen
  • Chemie en materialen
  • Agrofoodo Cleantech
  • Biobased en circulaire economie
  • Logistieko Maintenance

Belangrijk is dat deze projecten een meetbare bijdrage leveren aan de CO2-reductie in de grensregio. Dat kan het gevolg zijn van een nieuw product, een verbeterd proces of andere ontwikkelingen. De klimaatimpact moet zeker duidelijk kunnen becijferd worden.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van het innovatieproject. Deze kosten moeten minimum 100.000 euro bedragen, en mogen maximaal oplopen tot 300.000 euro. Op die manier is het maximum subsidiebedrag die de kmo’s kunnen ontvangen, 150.000 euro.

Deadline

Tot en met 30 april 2021 kan u een dossier indienen. Onze subsidiespecialisten stellen graag met u uw dossier op en staan in voor de verdere begeleiding. Voor meer informatie kan u terecht bij subsidies@vdl.be.