/

/

belastingvermindering voor verhuurders

25 februari 2021

door Dries Torreele

Belastingvermindering voor verhuurders

De verplichte sluiting van veel ondernemingen heeft een zware financiële impact. Ondernemers die een pand huren moeten in de reserves tasten teneinde deze periode te overbruggen. In een aantal gevallen hebben verhuurders om die reden besloten een gedeelte van de huur kwijt te schelden.

Belastingvermindering voor verhuurders

Onlangs werd aan Minister van Financiën de vraag gesteld of een als opbrengst geboekte vordering van handelshuur, die naar aanleiding van de verplichte sluiting door de COVID-19-pandemie werd kwijtgescholden, door de verhurende onderneming als beroepskost aftrekbaar is.

De Minister bevestigde dat dit het geval was indien aangetoond kon worden dat de kwijtschelding wordt gedaan om toekomstige belastbare inkomsten te behouden. In feite is dit in vele gevallen uiteraard evident omdat de kwijtschelding net wordt toegekend om de bestaande huurder ook in de toekomst te kunnen behouden. Men betaalt in principe dus geen belastingen op kwijtgescholden huurontvangsten.

Op de Ministerraad van 12 februari, werd aangekondigd dat tevens een federale belastingvermindering zou worden toegekend van 30% wanneer verhuurders aan zelfstandigen of kmo’s die verplicht gesloten zijn een (gedeeltelijke) kwijtschelding toekennen voor de maanden maart, april en mei 2021.

Concreet zou dit betekenen dat een kwijtschelding van bv. 6.000 EUR (3 x 2.000 EUR) een belastingvoordeel van 1.800 EUR zou opleveren.

Enerzijds betaal je dus geen belastingen op niet-ontvangen huurinkomsten (wat de evidentie zelf lijkt), anderzijds kan nog een bijkomend fiscaal voordeel van 30% genoten worden.  

Dit fiscaal voordeel zou worden beperkt tot 5.000 EUR per maand per huurovereenkomst en 45.000 EUR per maand per verhuurder.

Voorlopig werd deze maatregel enkel aangekondigd door de Ministerraad, er is dus nog geen gepubliceerde wettekst.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.