/

/

het nieuw vlaams beschermingsmechanisme

16 november 2020

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Afgelopen maand werden de coronamaatregelen opnieuw verstrengd. Vlaamse ondernemingen die daardoor een omzetdaling van minstens 60 procent ervaren, kunnen via Vlaio mogelijk rekenen op een premie tot 60.000 euro. 

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige beschikt op 1 oktober 2020 volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen. Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting).
 • De onderneming heeft op 1 oktober 2020 een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • Omzetdaling van minstens 60% - tenzij verplicht gesloten sectoren (moeten geen omzetdaling aantonen).

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

 • de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de eerste verplichte sluitingsdag tot en met 15 november 2019

Maximale steun

Voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020:

 • € 11 250  voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:

 • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020

Aanvraag en uitbetaling

U dient de premie aan te vragen via deze link. Vervolgens klikt u op de roze knop 'Aanvragen' om uw premie online aan te vragen. Per onderneming kan er 1 aanvraag worden ingediend. De omzetdaling van 60% dient voor de niet verplicht gesloten sectoren bij de aanvraag in eerste instantie op eer te worden verklaard. De bewijsstukken voor controle dienen 5 jaar te worden bijgehouden.

Automatisch na de goedkeuring van de premie volgt de uitbetaling ervan op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Blijkt achteraf uit een controle van VLAIO dat de vereiste omzetdaling niet werd behaald of dat aan één van de andere opgelegde voorwaarden niet werd voldaan, dan zal de onderneming verplicht worden om de uitbetaalde steun terug te betalen aan VLAIO. Klik hier voor meer info. 

Timing van de aanvraag

De aanvraag moet ten laatste online ingediend worden uiterlijk op 31 december 2020.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.