/

/

waarom u best nu al investeert in duurzaam ondernemen

Subsidies
05 november 2020

Waarom u best nu al investeert in duurzaam ondernemen

De aanslepende coronacrisis: voor velen een vloek, voor anderen een zegen. Al blijkt dat wie duurzaam, ecologisch en verantwoord onderneemt, heel wat minder impact van deze crisis ondervindt. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? En wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen?

Waarom u best nu al investeert in duurzaam ondernemen

Afgelopen maand besliste het Europees Parlement dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 60% moet dalen. Tegen 2050 moet ons land volledig klimaatneutraal zijn. En dus is het vijf na twaalf. Als ondernemer hoeft u echter niet te wachten op beslissingen vanuit de overheid. Door proactief aan de slag te gaan, plukt u vandaag al de vruchten van uw duurzaam beleid. Dat is niet alleen goed voor de planeet en onze maatschappij, maar ook voor uw onderneming.

Sustainable Development Goals

De afgelopen maanden hoorde u ongetwijfeld al eens de term SDG’s, ofwel Sustainable Development Goals. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden in 2015 door de VN opgesteld en focussen op de economische, sociale en ecologische aspecten van duurzaamheid. Maar duurzame ontwikkeling vereist een nauwkeurige boordeling door alle belanghebbenden. Wie de SDG’s in de bedrijfsstrategie implementeert, blijkt beter bestand te zijn tegen crisissituaties. En dat werpt vandaag al zijn vruchten af.

Voordelen van duurzaam ondernemen

Kostenbesparend

Door een grondige energieanalyse uit te voeren kunt u zelf misschien al 60% van de uw uitstoot verlagen. Zo bespaart u meteen al een flinke duit op uw energiefactuur. Daarnaast zorgt een duurzaam personeelsbeleid ervoor dat er veel minder ziekteverzuim is. Dat betekent een fikse besparing op de loonkost én een gedreven team van medewerkers.

Positief imago

Duurzame bedrijven hebben een beter imago en zijn een interessantere partner voor overheden en investeerders dan bedrijven die niet in duurzaamheid investeren. Bij de zoektocht naar een partner legt de overheid dan ook steeds meer de nadruk op het duurzame aspect.

Daarnaast hebben ook consumenten steeds meer oog voor milieuvriendelijke producten. In 2019 hechtte reeds 53% van de consumenten belang aan de duurzaamheid van producten. 38% was zelfs bereid om daarvoor meer te betalen.

Kijken we ten slotte naar de arbeidsmarkt, dan zien we dat de meeste millennials enkel nog willen werken voor bedrijven die bereid zijn om in te gaan op hun belangrijkste bekommernissen, namelijk geestelijke gezondheid, diversiteit en digitalisering.

Voorbereid op de toekomst

Wie investeert in duurzaamheid, is beter voorbereid op de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat 66% van de bedrijven die aan circulaire economie doen, weinig impact ondervinden van de coronacrisis. Dat staat in groot contrast met de reguliere bedrijven, waarbij slechts 2% weinig hinder ondervindt. Bovendien zorgt duurzaam ondernemen ervoor dat uw investeringen verspreid worden over meerdere jaren. Zo voldoet u steeds aan de toekomstige wetgeving.

Keerzijde van de medaille

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen verbonden aan duurzaam ondernemen. De opbrengsten van uw investeringen zullen namelijk pas na een langere periode duidelijk worden. We raden u dus aan om te beginnen met kleine veranderingen. Op die manier kunt u het duurzame beleid van uw onderneming gestaag uitbouwen.

Daarnaast worden milieuvriendelijke bedrijven zwaarder onder de loep genomen. Niet alleen de media, maar ook uw concurrenten zullen zich focussen op wat u wel en niet doet. Het is daarom belangrijk dat u altijd transparant communiceert en uw acties duidelijk in de verf zet. Maar let op: practice what you preach en doe u niet groener en duurzamer voor dan u werkelijk bent. Externe partijen kijken daar al snel door.

Start vandaag al met uw duurzaam beleid

Wie nu al zaait, zal in de toekomst de vruchten kunnen oogsten. Vooral bedrijven die een balans vinden tussen rentabiliteit en verantwoordelijkheid, tussen robuustheid en flexibiliteit, zullen toekomstige crisissituaties veel beter het hoofd kunnen bieden. Om die balans te vinden is het echter essentieel om de technische en menselijke visie te integreren in uw bedrijfsbeleid. De huidige coronacrisis biedt vandaag een uitzonderlijke opportuniteit om moedige beslissingen te nemen en een doortastend duurzaam beleid uit te stippelen.