/

/

tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting scholen - ook tijdens de verlengde herfstvakantie

02 november 2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting scholen - ook tijdens de verlengde herfstvakantie

Meer en meer ouders zien de opvang of school van hun kinderen dichtgaan. Het is voor hen dan ook vaak puzzelen om snel een geschikte oplossing te vinden. Om hen te ondersteunen, voorziet de overheid in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door een verplichte sluiting. Dat stelsel kan ook aangewend worden tijdens de verlengde herfstvakantie, die dit jaar tot 15 november loopt.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij sluiting scholen - ook tijdens de verlengde herfstvakantie

Voor wie geldt dit stelsel?

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan aangevraagd worden voor elke werknemer die moet instaan voor de zorg voor:

  • een minderjarig kind dat met hen (co-)samenwoont en niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan wegens sluiting; of
  • een gehandicapt kind dat ze ten laste hebben, ongeacht de leeftijd van het kind, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan wegens sluiting of geen beroep kan doen op de georganiseerde dienstverlening.

De sluiting van de opvang of school moet te wijten zijn aan maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan?

Wanneer een werknemer moet instaan voor de opvang van zijn kind(eren), moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte gebracht worden:

  • Het attest ‘sluiting corona’, dat onder andere de periode van de sluiting vermeldt, wordt ingevuld en ondertekend door de bevoegde instelling.
  • Het attest wordt vervolledigd en ondertekend door de werknemer.
  • De werknemer bezorgt het attest aan de werkgever.

Omdat de sluiting van de scholen op 9, 10, 12 en 13 november 2020 algemeen is, zal mogelijk geen sluitingsattest nodig zijn om zich te kunnen beroepen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De RVA moet hierover nog uitsluitsel geven.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omdat ze opvang voor hun kin(eren) moeten organiseren, zullen 70 procent van hun geplafonneerd loon ontvangen. Hierop wordt 15 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daarnaast ontvangen werknemers tot en met 31 december 2020 een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering.

Zijn er ook andere mogelijkheden?

Naast de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bestaan er ook alternatieve oplossingen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld vakantie, inhaaluren, tijdskrediet, onbetaald verlof of verlof om dwingende redenen opnemen. Dit gebeurt steeds in overleg met de werkgever.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.