/

/

overbruggingsrecht voor zelfstandigen in quarantaine

Sociaaljuridisch
12 oktober 2020

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in quarantaine

Nog tot eind 2020 kan het corona crisisoverbruggingsrecht opgenomen worden door zelfstandigen die niet kunnen heropstarten omwille van het coronavirus. Daarnaast kan het relance-overbruggingsrecht nog opgenomen worden tot eind oktober voor wie heropstart én last heeft van omzetdaling. Waar heeft u als zelfstandige recht op indien u in quarantaine moet na een risicocontact, indien u uit een rode zone komt of u moet zorgen voor een kind dat in quarantaine werd geplaatst? Wij zochten het voor u uit.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in quarantaine

Quarantainemaatregelen vanaf 1 september?

Zelfstandigen die in quarantaine moeten, kunnen sinds 1 september niet meer terugvallen op het crisis-overbruggingsrecht. Als alternatief kan u dan een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht in het kader van een gedwongen onderbreking, meer bepaald wegens een gebeurtenis met economische impact.

Dit kan enkel op voorwaarde dat u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt. In dit geval moet u de situatie van overmacht aantonen met een quarantainegetuigschrift dat wordt afgeleverd door uw huisarts. Dit mag een getuigschrift zijn op uw eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont.

Opgelet! Indien het mogelijk is om uw zelfstandige activiteiten van thuis uit te oefenen, kan u geen aanspraak maken op deze uitkering. U kan ook geen aanspraak maken op de uitkering als u om niet-essentiële redenen naar een land of regio bent geweest die zich in een rode zone bevond tijdens uw vertrek.

Situatie van sluiting klas, school of kinderopvang vanaf 1 september?

Ook in dit geval kan u als zelfstandige beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking om te zorgen voor uw kinderen. Het gaat enkel om kinderen tot 12 jaar.
Indien het kind ouder is dan 12 jaar, moet een extra motivering gegeven worden waarom u voor uw kind moet zorgen. De situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk, dit kan een beslissing van de directie van de school zijn, of een beslissing van de kinderopvang.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • u bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut, met hoofdverblijfplaats in België;
  • u bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen;
  • u bent in de voorafgaande periode gedurende minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaald, verschuldigd als hoofdberoep;
  • u geniet geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting.

Op welk bedrag kan u aanspraak maken?

Tabel overbruggingsrecht en quarantaine.png

Alternatief?

Indien u uw activiteiten aan een lager tempo verderzet om voor uw kinderen te zorgen, kan u nog tot en met de maand september de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering mag echter niet gecumuleerd worden met de overbruggingsuitkering.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.