/

/

vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door corona

Legal
14 augustus 2020

Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door corona

Het aantal coronabesmettingen is de voorbije weken opnieuw fors gestegen. Dit bracht opnieuw bijkomende veiligheidsmaatregelen met zich mee die voor heel wat sectoren voelbaar zijn. Daarom heeft de Vlaamse regering een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen. Er kan een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme worden aangevraagd voor ondernemers die door de coronamaatregelen hun omzet flink zien dalen. De aanvraag kan worden ingediend voor de maanden augustus en september 2020.

Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door corona

Komt u in aanmerking voor deze premie?

Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij met uitgaat van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost.

Het bedrag dat een onderneming kan ontvangen is geplafonneerd tot 15.000 EUR. De premie zal worden gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Hoe vraag ik deze premie aan?

Gezien de premie betrekking heeft op de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020, zal deze premie ten vroegste kunnen worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2020. Met uitzondering van:

  • Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen;- ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem (de witte kassa);

Opgelet: ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals bijvoorbeeld discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de premie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

Wordt vervolgd… 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van zodra de aanvraag wordt opengesteld op de website van VLAIO. Vermoedelijk zal dit begin oktober 2020 zijn.